PGE

fot. Robert Komora

WSPIERAĆ MOŻNA ZAWSZE

PANDEMIA NIE ZATRZYMAŁA PROGRAMU SŁUŻĄCEGO POPRAWIE STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO, KTÓRY PGE PROWADZI OD 21 LAT

PGE Polska Grupa Energetyczna od 21 lat realizuje program „Lasy Pełne Energii”. Jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz stanu wód gruntowych, a także odbudowa drzewostanu w polskich lasach. W ub.r. pandemia wymusiła zmianę formuły projektu.

Wcześniej sadzenie drzew odbywało się na terenach wskazanych i przygotowanych przez leśników z Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych. W akcji uczestniczyli także harcerze, młodzież szkolna i przedstawiciele lokalnych społeczności. Tylko w 2019 roku pracownicy Grupy PGE wraz z rodzinami posadzili ok. 95 tys. drzew w 32 lokalizacjach na terenie 14 województw. W sumie przez 21 lat posadzono blisko 600 tys. drzew – głównie sosen, świerków i dębów.

W 2020 roku akcję sadzenia drzew zastąpiły działania służące m.in. ochronie ptaków, zwierząt i roślin oraz współpraca z instytucjami zaangażowanymi w ochronę przyrody, a także wsparcie parków narodowych, obszarów chronionych i pomników przyrody. I tak Grupa PGE oraz Fundacja PGE wsparły Biebrzański Park Narodowy zarówno finansowo, jak i merytorycznie, w realizacji projektu instalacji paneli fotowoltaicznych na dwóch kluczowych dla Parku budynkach, tj. Centrum Edukacji i Zarządzania w Osowcu-Twierdzy oraz Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt i budynku informacji turystycznej w Grzędach. Jest to pierwszy projekt rozwijający odnawialne źródła energii, realizowany wspólnie przez PGE, PGE Energię Odnawialną oraz Fundację PGE. Kolejnym jest zaprojektowanie, dostawa, montaż i rozruch instalacji fotowoltaicznej w Ośrodku Edukacyjnym w Bodzentynie należącym do Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Program „Lasy Pełne Energii” realizowany jest również w Roztoczańskim Parku Narodowym poprzez dwa projekty. Pierwszy pt. „Roztoczańskie bociany – ochrona symboli krajobrazu kulturowego i leśnych ostępów” ma na celu poznanie aktualnego stanu populacji obu gatunków, potrzeb ochronnych tych ptaków i ich siedlisk w Roztoczańskim Parku Narodowym i otulinie oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na przyrodnicze wartości Roztocza i potrzebę ich ochrony przed zanikiem. Zaplanowano m.in. inwentaryzację gniazd bociana białego z jej udokumentowaniem profesjonalnym materiałem fotograficznym. Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona według ogólnopolskiej metodyki stosowanej od blisko 50 lat, co pozwoli na uzyskanie danych porównawczych. Drugi projekt to rewitalizacja ścieżki dendrologicznej w obszarze dawnej szkółki drzew i krzewów we Floriance – pakiet edukacyjny „Poznajemy drzewa i krzewy”. Rewitalizacja polega na kompleksowym oznakowaniu edukacyjnym zaktualizowanej ścieżki dendrologicznej usytuowanej na terenie dawnych szkółek Ordynacji Zamojskiej we Floriance pulpitami z planszami, rycinami i opisami. Jest to miejsce, w którym na stosunkowo niedużej powierzchni można zaobserwować bardzo bogaty zbiór gatunkowy drzew i krzewów.

Jednocześnie po ustąpieniu pandemii Grupa PGE wznowi sadzenie drzew – jeśli będzie to możliwe, to już we wrześniu 2021 roku.

Program „Lasy Pełne Energii” ma bardzo duży wpływ na poprawę bioróżnorodności w polskich lasach. Dzięki niemu zalesione zostały tereny w każdym województwie i niemal we wszystkich nadleśnictwach. Zalesianie wpływa nie tylko na poprawę jakości powietrza, poprawia też stan wód gruntowych, zapobiega osuszaniu terenów, a dzięki temu podnosi się także jakość życia zwierząt zamieszkujących dany teren. W ten sposób program realizuje Cele Zrównoważonego Rozwoju Agendy ONZ 2030, w szczególności Cel 13. – Działania w dziedzinie klimatu, Cel 4. – Dobra jakość edukacji oraz Cel 17. – Partnerstwo na rzecz celów.

Jednocześnie projekt kształtuje wrażliwość człowieka, a szczególnie młodzieży, na bogactwo i piękno przyrody, budzi zainteresowanie nią, wskazuje cele ochrony przyrody. A uczestnictwo w nim integruje pracowników Grupy, ich rodziny i łączy pokolenia – najmłodszy uczestnik miał dwa lata.

Press

KONTAKT

Małgorzata Pietkun
Wydział CSR
tel. 665 654 020
[email protected]

EFEKTY

OK.95 TYS. DRZEW w 32 lokalizacjach na terenie 14 województw posadzili pracownicy Grupy PGE i inni uczestnicy akcji w 2019 roku

BLISKO 600 TYS. DRZEW – głównie sosen, świerków i dębów – posadzono w ramach 21. edycji programu „Lasy Pełne Energii”

Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco z najświeższymi informacjami ze świata mediów i reklamy. Pressletter

Press logo
Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce zgadzasz się na zapisywanie ich w pamięci urządzenia. Dodatkowo, korzystając ze strony, akceptujesz klauzulę przetwarzania danych osobowych. Więcej informacji w Regulaminie.