Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Administratorem danych osobowych jest Press sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-623) przy ul. Mazowieckiej 63/2.

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email [email protected], lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Cele przetwarzania 

Strona i jej podstrony mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.

Użytkownicy Sklepu zgadzają się na przetwarzanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia i kontaktu w celu jego realizacji.

Użytkownicy Presslettera zgadzają się na przetwarzanie danych niezbędnych do otrzymywanie Presslettera.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane organom administracji publicznej, służbom, sądom i prokuraturze zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów prawa. 

Nie są udostępnianie do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

Okres przechowywania danych 

Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w czasie niezbędnym do realizacji poszczególnych celów przetwarzania. 

Prawa podmiotów danych 

Mają Państwo prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

- przenoszenia danych,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio została wyrażona taka zgoda,

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych  (Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość podjęcia działań przez administratora danych (odpowiedzi na pytania, realizacji zamówień w Sklepie, otrzymywanie Presslettera).

Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce zgadzasz się na zapisywanie ich w pamięci urządzenia. Dodatkowo, korzystając ze strony, akceptujesz klauzulę przetwarzania danych osobowych. Więcej informacji w Regulaminie.