Dział: PRASA

Dodano: Styczeń 17, 2020

Narzędzia:

Drukuj

Drukuj

Wypraszanie dziennikarzy z konferencji może nosić znamiona przestępstwa

Opinia została wydana w kontekście doniesień, że w listopadzie ubiegłego roku reporterzy „Gazety Wyborczej” i TVN 24 zostali wyproszeni z konferencji „Solidarności" (screen: Trojmiasto.wyborcza.pl)

Według Rady Etyki Public Relations wypraszanie konkretnych dziennikarzy z konferencji prasowych jest niezgodne z normami etycznymi branży. Może zostać uznane za przestępstwo opisane w Prawie prasowym jako utrudnianie lub tłumienie krytyki prasowej.

Rada zwróciła uwagę, że zjawisko wypraszania dziennikarzy wybranych redakcji z konferencji prasowych lub ich innego wykluczania jest niezgodne z normami określonymi w Kodeksie Etyki PR. Mowa w nim o partnerstwie specjalistów public relations i dziennikarzy, a także Karty Deklaracji Sztokholmskiej ICCO stanowiącej, że otwarte społeczeństwo, wolność wypowiedzi i wolna prasa stanowią fundament działań public relations. REPR przytacza także postanowienia Kodeksu Ateńskiego zobowiązującego specjalistów public relations do takich działań, aby reprezentowane były interesy wszystkich zainteresowanych stron, niezależnie od okoliczności.

W swojej opinii Rada przypomina także przepisy Prawa prasowego - art. 2 mówiący o tym, że organy państwowe są zobowiązane do stwarzania prasie warunków niezbędnych do wykonywania jej funkcji i zadań, w tym również umożliwiających działalność redakcjom dzienników i czasopism zróżnicowanych pod względem programu, zakresu tematycznego i prezentowanych postaw. A także art. 44 ust. 1, mówiący o zakazie utrudniania lub tłumienia krytyki prasowej. REPR zwraca uwagę, że wypraszanie dziennikarzy może być w myśl tego przepisu oceniane jako przestępstwo zagrożone grzywną lub karą ograniczenia wolności.

Opinia została wydana na wniosek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations w kontekście doniesień, że w listopadzie ubiegłego roku reporterzy „Gazety Wyborczej” i TVN 24 zostali wyproszeni z konferencji „Solidarność: od godności człowieka do ponadnarodowej współpracy” organizowanej przez NSZZ „Solidarność” oraz Międzynarodowe Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności związane z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Rada Etyki Public Relations uważa, że wszyscy specjaliści public relations, rzecznicy i inne osoby odpowiedzialne za komunikację i relacje z mediami powinni powstrzymać się od jakichkolwiek praktyk wykluczających i prowadzących do zubożenia debaty publicznej. Rada stoi też na stanowisku, że jeśli otrzymują oni polecenie służbowego wyproszenia konkretnych dziennikarzy, wówczas mają prawo odmowy wykonania takiego polecenia, z powołaniem się na wspomniane przepisy prawa oraz normy etyczne branż PR i dziennikarskiej.

Sprawdź, o czym piszemy
w najnowszym numerze

Okładka

(MNI, 17.01.2020)

* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter
Pressletter
Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce zgadzasz się na zapisywanie ich w pamięci urządzenia. Dodatkowo, korzystając ze strony, akceptujesz klauzulę przetwarzania danych osobowych. Więcej informacji w Regulaminie.