Dział: PRASA

Dodano: Maj 07, 2021

Narzędzia:

Drukuj

Drukuj

Wartość "Rzeczpospolitej" wzrosła o prawie 130 mln zł dzięki zabiegowi księgowemu

W ciągu roku wartość "Rz" wzrosła o 134,53 proc. - z 96,3 do 225,9 mln zł (fot. Piotr Molecki/East News)

Za sprawą odwrócenia odpisu aktualizującego, wartość "Rzeczpospolitej" wyceniono na ponad 225 mln zł - wynika z raportu finansowego za ubiegły rok spółki KCI, większościowego udziałowca Gremi Media, wydawcy dziennika. Ten zabieg przełożył się na wzrost zysku netto spółki.

Spółka KCI, której prezesem jest Grzegorz Hajdarowicz, w 2020 roku zanotowała spadek przychodów ze sprzedaży o 10,9 proc. - z 108 mln zł do 96,25 mln zł. Z kolei zysk netto wzrósł z 21,22 mln zł do 116,84 mln zł. Stało się to głównie za sprawą odwrócenia odpisu w wysokości 129,62 mln zł dla wartości marki "Rzeczpospolita". Dzięki odwróceniu odpisu pozostałe przychody operacyjne KCI wzrosły z 598 tys. zł w 2019 roku do 130,52 mln zł w 2020 roku.

W sprawozdaniu finansowym spółki czytamy, że już w ubiegłym roku była możliwość odwrócenia utraty wartości znaku towarowego "Rzeczpospolita" ujętego w poprzednich okresach, jednak z uwagi na początek pandemii COVID-19 zarząd nie zdecydował się na jej odwracanie.

"Test na utratę wartości tytułu »Rzeczpospolita« przeprowadzony w 2020 r. przyniósł potwierdzenie ich wartości użytkowej. (...) W związku z tym podjęto decyzję o jego odwróceniu, w konsekwencji czego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2020 r. w pozostałych przychodach operacyjnych ujęto kwotę 129 618 tys. zł tytułem odwrócenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości" - napisano w sprawozdaniu. 

KCI wybrało ostrożność

Bożena Wilk, skarbniczka zarządu głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, tłumaczy, że odpisy aktualizujące wartość aktywów są przejawem ostrożności. - Na koniec każdego roku obrotowego przeprowadzane są testy na utratę wartości aktywów, a ich wyniki ujmowane w rachunku zysków i strat. Zgodnie z  zasadą ostrożności, jeżeli istnieją przesłanki, że jakiś składnik aktywów – w tym przypadku wartość znaków towarowych – nie przedstawia wartości ujętej w księgach, dokonuje się  odpisu aktualizującego w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych - mówi "Press" Wilk.

Grupa kapitałowa KCI w latach poprzednich wpisała w pozostałe koszy operacyjne na kwotę 129,6 mln zł. Jednak w ubiegłym roku, uzasadniając to potwierdzeniem wartości użytkowej znaku towarowego "Rz",  dokonano odwrócenia odpisu aktualizującego i ujęcie tych wartości w księgach rachunkowych.

W rezultacie w sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej wartość aktywów oraz zysk operacyjny zwiększyła się o 129,6 mln zł. - Tylko dokładna analiza przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów oraz przyjętych do nich parametrów wyceny pozwoli w sposób racjonalny ocenić działania jednostki dominującej w zakresie tworzenia czy też  odwracania odpisów z tytułu utraty wartości znaku towarowego - tłumaczy Bożena Wilk.

W ciągu roku wartość "Rz" wzrosła o 134,53 proc. - z 96,3 do 225,9 mln zł. Spadła natomiast wycena "Uważam Rze" - z 9,34 do 7,33 mln zł. Bez zmian pozostała szacowana wartość "Parkietu" (2,4 mln zł) i magazynu "Sukces" (1,3 mln zł), który od ubiegłego roku jest dołączany do prenumeraty "Rz". 

Spółka wykazała 80,5 mln zł kosztów operacyjnych (spadek z 90,1 mln zł rok wcześniej). W rezultacie zmniejszył się również zysk z działalności podstawowej - z 26,56 do 16,75 mln zł.

Zarząd KCI 26 marca podpisał umowę z Deloitte Advisory dotyczącą doradztwa przy "przeglądzie opcji strategicznych dla Gremi Media". Wśród potencjalnych opcji wymieniono sprzedaż akcji wydawcy "Rzeczpospolitej", pozyskanie inwestora strategicznego lub finansowego oraz zawarcie aliansów strategicznych. Dodano, że w razie potrzeby spółka Gremi Media może zostać wycofana z NewConnect.

(PTD, BAE, 07.05.2021)

Pozostałe tematy weekendowe

Projekt ustawy: rozszerzona opłata...
Wchłaniając Edipresse, Burda chce zdobyć...
Odejście Tomaszkiewicza to może być początek kłopotów CD...
* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter
Pressletter
Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce zgadzasz się na zapisywanie ich w pamięci urządzenia. Dodatkowo, korzystając ze strony, akceptujesz klauzulę przetwarzania danych osobowych. Więcej informacji w Regulaminie.