Dział: PRASA

Dodano: Październik 07, 2020

Narzędzia:

Drukuj

Drukuj

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o RMN

Prezydent będzie już mógł powołać członka RMN na miejsce Grzegorza Podżornego (fot. Piotr Molecki/East News)

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Radzie Mediów Narodowych. Nowe przepisy wprowadzają procedurę powoływania przez prezydenta członka Rady w przypadku wygaśnięcia członkostwa przed upływem kadencji.

Nowelizacja ustawy została przygotowana przez posłów PiS. Reguluje ona procedurę związaną z powołaniem przez prezydenta członka Rady Mediów Narodowych w przypadku wygaśnięcia członkostwa przed upływem kadencji. Przepisy dotąd obowiązującej ustawy zakładały, że wygaśnięcie członkostwa przed upływem kadencji następuje w czterech przypadkach: śmierci członka Rady, zrzeczenia się przez niego funkcji, skazania go prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, złożenia przez niego niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego, które zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu.

Nowelizacja ustawy wprowadza przepis, który przewiduje, że w przypadku wygaśnięcia członkostwa w Radzie, prezydent wyznacza termin na zgłaszanie kandydatów nie później niż 14 dni od dnia wydania postanowienia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Radzie.

Dodatkowo w ustawie wprowadzony został przepis, który doprecyzowuje, że jeżeli jest jedno wolne miejsce w Radzie przeznaczone dla osób powoływanych przez prezydenta, to prawo zgłoszenia po jednym kandydacie na to miejsce będzie przysługiwało kolejno dwóm najliczniejszym klubom opozycyjnym.

W nowelizacji wskazano także, że jeżeli klub opozycyjny, który jest uprawniony do zgłoszenia kandydatów, w wyznaczonym terminie nie korzysta z tego prawa, to kolejny pod względem liczebności klub opozycyjny pominięty przy zastosowaniu tego przepisu dostaje możliwość zgłoszenia swojego kandydata. Prezydent wyznacza temu klubowi opozycyjnemu termin 14 dni od dnia upływu terminu na zgłoszenie kandydata.

Nowelizacja była potrzebna, aby prezydent mógł powołać członka RMN na miejsce Grzegorza Podżornego. Ustawa przed zmianą nie regulowała procedury wyboru na zwolnione przez niego miejsce.

Sprawdź, o czym piszemy
w najnowszym numerze

Okładka

(BAE, 07.10.2020)

* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter
Pressletter
Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce zgadzasz się na zapisywanie ich w pamięci urządzenia. Dodatkowo, korzystając ze strony, akceptujesz klauzulę przetwarzania danych osobowych. Więcej informacji w Regulaminie.