Dział: PRASA

Dodano: Czerwiec 04, 2021

Narzędzia:

Drukuj

Drukuj

Wydawca "Polityki" zakończył 2020 rok stratą

Wpływy Polityki z reklam spadły o 35,1 proc., a ze sprzedaży wydawnictw - 2,7 proc. (fot. Piotr Molecki/East News)

Spółka Polityka, wydawca tygodnika "Polityka" i dwutygodnika "Forum", w 2020 roku zwiększyła całkowite przychody w porównaniu z 2019 rokiem, ale zanotowała stratę. 

Ze sprawozdania zamieszczonego w Krajowym Rejestrze Sądowym wynika, że Polityka uzyskała 37 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza spadek o 0,9 proc. w porównaniu z 2019 rokiem. Łączne przychody spółki (razem z przychodami finansowymi i pozostałymi przychodami operacyjnymi) wyniosły 39,9 mln zł i były o 3,2 proc. wyższe niż rok wcześnej. 

Jak podała spółka, zamrożenie branży turystycznej - w ostatnich latach podstawowego źródła jej wpływów reklamowych - spowodowało spadek przychodów z reklam o 35,1 proc. Przychody ze sprzedaży wydawnictw tradycyjnych Polityki zmniejszyły się o 2,7 proc. "w wyniku wielokrotnego ograniczania działalności galerii handlowych". Wydawca poinformował, że spadki te udało się częściowo zrekompensować znacznym wzrostem (o 71 proc.) przychodów ze sprzedaży wydań cyfrowych.

Koszty działalności operacyjnej wzrosły o 3,6 proc., do 36,5 mln zł, z czego 14,2 mln zł przeznaczono na wynagrodzenia (wzrost o 3,4 proc.). Łączne koszty działalności wyniosły 40,5 mln zł (wzrost o 11 proc.), w tym 4 mln zł to spisane należności od dystrybutorów.

Spółka poinformowała, że zgodnie z zatwierdzonym przez sąd w czerwcu 2020 roku postępowaniem układowym Ruch SA z wierzycielami, wierzytelności wydawców zostały zredukowane o 85 proc., a Polityka z tytułu układu obciążyła wynik kwotą 3,5 mln zł.

Wydawca "Polityki" w 2020 roku zanotował 680 tys. zł straty wobec 1,4 mln zł zysku netto w 2019 roku. Jak zdecydowali udziałowcy, strata zostanie pokryta z kapitału rezerwowego pochodzącego z zysku z lat ubiegłych.

Spółka w roku 2020, podobnie jak w latach ubiegłych, nie korzystała z kredytów bankowych. W czerwcu 2020 roku otrzymała z PFR w ramach tarczy 1.0 subwencję w kwocie 1,5 mln zł. Z kolei w ramach tarczy 4.0 spółka dostała 630 tys. zł dotacji z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

"Perspektywa roku 2021, jeśli chodzi o przychody ze sprzedaży przede wszystkim prasy i reklam nie jest optymistyczna, szczególnie że sytuacja pandemiczna kraju nie ulega poprawie" - można przeczytać w sprawozdaniu Polityki, sporządzonym w marcu 2021 roku.

Spółka podała, że w styczniu 2021 roku przychody ze sprzedaży reklam w stosunku do stycznia 2020 roku spadły blisko o 50 proc., a ze sprzedaży prasy o 7 proc. Rosną natomiast koszty usług obcych w związku z kolejną podwyżką płacy minimalnej i stawki godzinowej. 

Przeciętne zatrudnienie w spółce zmniejszyło się nieznacznie - z 95 do 94 etatów. Wynagrodzenie zarządu wyniosło 1,3 mln zł, a rady nadzorczej - 704 tys. zł. 

W 2020 roku średnia sprzedaż tygodnika "Polityka" wynosiła 92 883 egz. (dane PBC).

(KOZ, 04.06.2021)

* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter
Pressletter
Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce zgadzasz się na zapisywanie ich w pamięci urządzenia. Dodatkowo, korzystając ze strony, akceptujesz klauzulę przetwarzania danych osobowych. Więcej informacji w Regulaminie.