Dział: PRASA

Dodano: Lipiec 08, 2019

Narzędzia:

Drukuj

Drukuj

PAP kolejny rok na minusie, wśród nowych klientów państwowe spółki

Stan zatrudnienia w PAP zmniejszył się w ub.r. o 8,3 proc. i wyniósł 396 osób (fot. Marek Mazurkiewicz / CC BY-SA 3.0)

Polska Agencja Prasowa zakończyła ubiegły rok ze stratą netto w wysokości 3,53 mln zł przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 47,3 mln zł. PAP zmniejszyła zatrudnienie, a wśród nowych klientów są głównie spółki państwowe. Na 2019 rok agencja również zakłada ujemny wynik finansowy.

Jak wynika ze sprawozdania finansowego, Polska Agencja Prasowa zanotowała w 2018 roku 47,32 mln zł przychodów ze sprzedaży, to o 0,2 proc. więcej w stosunku do 2017 roku. Wartość przychodów okazała się o 12,9 proc. niższa od planu przyjętego przez zarząd spółki na 2018 rok. Jako powód agencja podaje m.in. znacznie niższy od oczekiwań poziom przychodów ze sprzedaży usług komunikacyjnych (mniej o 3,3 mln zł), serwisów i pakietów tematycznych, Infostrefy oraz serwisów ekonomicznych. W ub.r. działalność podstawowa agencji, czyli tworzenie serwisów ogólnoinformacyjnych stanowiła 52,3 proc. całościowych przychodów (24,7 mln zł). Kolejny segment, stanowiący 21 proc. całościowych przychodów, to "informacja biznesowa" realizowana poprzez wydawanie serwisu ekonomicznego (przychody w tym segmencie wyniosły 9,9 mln zł, mniej o 9,5 proc. rok do roku). Na niezmienionym poziomie pozostał udział usług fotoreporterskich i wyniósł 14,4 proc. (6,8 mln zł).

Press

Rachunek zysków i strat Polskiej Agencji Prasowej w latach 2017 i 2018

O 4,2 proc. w ujęciu rok do roku wzrosły koszty działalności operacyjnej agencji. Spółka tłumaczy to wzrostem nakładów na wynagrodzenia (o 6,5 proc. rok do roku, do 36,35 mln zł) oraz zakupem usług obcych (wzrost o 7,8 proc., do 12,99 mln zł). Wyższe koszty związane są także z uruchomieniem serwisu anglojęzycznego The First News.

PAP zakończyła ub.r. stratą netto w wysokości 3,53 mln zł wobec 3,29 mln zł straty w 2017 roku. Plan na 2019 rok zakłada osiągnięcie 57,6 mln zł przychodów ze sprzedaży przy 72 mln zł szacowanych kosztów działalności. Również tegoroczna działalność agencji ma zakończyć się stratą netto, szacowaną na 2,4 mln zł. W 2018 roku agencja dostała 8,7 mln zł dotacji, plan na ten rok zakłada pozyskanie 9,1 mln zł.

Wśród klientów, z którymi w 2018 roku Polska Agencja Prasowa rozwiązała umowy (spółka nie podaje powodów), są m.in. Komenda Główna Policji, ING Bank Śląski czy Deutsche Bank. Rok wcześniej z serwisów PAP zrezygnowały m.in. Agora,  "Rzeczpospolita" (Gremi Media) i Wirtualna Polska. W ubiegłym roku z pomocą agencji przyszły jednak spółki skarbu państwa - agencja podpisała umowy m.in. z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Pocztą Polską, Polskimi Kolejami Państwowymi, Polską Grupą Zbrojeniową czy Państwowym Funduszem Rozwoju.

Press

Stan zatrudnienia w Polskiej Agencji Prasowej w latach 2017 i 2018

Stan zatrudnienia w PAP zmniejszył się w ub.r. o 8,3 proc. i wyniósł 396 osób. 31 grudnia 2018 roku agencja zatrudniała 276 dziennikarzy (mniej o 5,8 proc.) oraz 120 osób na stanowiskach niedziennikarskich (mniej o 13,7 proc.).

Na początku sierpnia 2018 roku PAP uzgodniła plan przejęcia Przedsiębiorstwa Wydawniczego "Rzeczpospolita" (wydawcy m.in. miesięcznika "Detektyw"), formalnie przejęcie nastąpiło 31 stycznia 2019 roku. Na skutek przejęcia kapitał zakładowy agencji wzrósł z 30,6 mln zł do 52,7 mln zł (poprzez emisję 2,2 mln nieuprzywilejowanych akcji o wartości 10 zł każda). Agencja podaje, że w 2019 roku planuje sprzedaż aktywów związanych z wydawaniem miesięcznika "Detektyw".

Polska Agencja Prasowa posiada spółkę córkę Mińska 65 sp. z o.o., której główną działalność stanowi zarządzanie nieruchomościami własnymi. Jednostka zależna agencji odnotowała wzrost przychodów o 18,7 proc., do 5,5 mln zł, przy jednoczesnym wzroście kosztów o 18,8 proc., do 3,8 mln zł. Mińska 65 zakończyła ubiegły rok zyskiem netto w wysokości 1,28 mln zł, wyższym o 9,7 proc. w stosunku do wyniku osiągniętego w 2017 roku.

Press

Plan finansowy na 2019 rok

Sprawdź, o czym piszemy
w najnowszym numerze

Okładka

(BIG, 08.07.2019)

* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter
Pressletter
Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce zgadzasz się na zapisywanie ich w pamięci urządzenia. Dodatkowo, korzystając ze strony, akceptujesz klauzulę przetwarzania danych osobowych. Więcej informacji w Regulaminie.