Dział: PRASA

Dodano: Czerwiec 14, 2019

Narzędzia:

Drukuj

Drukuj

Wydawca "Angory" ze stratą, powodem niespłacone zobowiązania Ruchu

Z danych ZKDP wynika, że "Tygodnik Angora" w 2018 roku sprzedawał średnio 244 024 egzemplarzy (spadek o 3,2 proc. w stosunku do 2017 roku)

Wydawnictwo Westa-Druk, wydawca "Tygodnika Angora", zanotowało w 2018 roku stratę netto w wysokości 592,6 tys. zł. Negatywny wpływ na wynik finansowy spółki miały odpisy aktualizacyjne na kwotę 4,6 mln zł związane z nieuregulowanymi należnościami na rzecz wydawnictwa ze strony Ruchu.

Wydawnictwo Westa-Druk zanotowało w 2018 roku 41,4 mln zł przychodów ze sprzedaży (więcej o 13,5 proc. w porównaniu z 2017 rokiem). Koszty działalności operacyjnej wyniosły 36,3 mln zł (więcej o 4 proc. rok do roku), z czego koszty sprzedanych produktów wyniosły 32,1 mln zł (wzrost o 3,7 proc.), koszty sprzedaży obniżyły się do 879 tys. zł (spadek o 3,4 proc.), a koszty ogólnego zarządu wyniosły 3,33 mln zł (wzrost o 10,5 proc.).

Mimo że wydawca "Angory" zanotował zysk ze sprzedaży na poziomie 5,13 mln zł (wobec 1,61 mln zł w roku 2017), ubiegły rok zakończył stratą netto w wysokości 592,7 tys. zł (w 2017 roku zysk netto spółki wyniósł 1,1 mln zł). Spółka podała, że zamierza pokryć ubiegłoroczną stratę "przychodami przyszłych okresów". Negatywny wpływ na wynik finansowy spółki w ubiegłym roku miały odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych w kwocie 4,6 mln zł (w 2017 roku spółka nie sporządziła tego typu odpisów). Jerzy Wyrozumski, prezes zarządu Westa-Druk, powiedział "Presserwisowi", iż odpis jest związany z niespłaconymi należnościami względem wydawnictwa ze strony spółki Ruch. Dystrybutor prasy ma problemy finansowe i łącznie jest winien wydawcom ponad 160 mln zł.

Z danych ZKDP wynika, że "Tygodnik Angora" w 2018 roku sprzedawał średnio 244 024 egzemplarzy (spadek o 3,2 proc. w stosunku do 2017 roku).

(BIG, 14.06.2019)

* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter
Pressletter
Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce zgadzasz się na zapisywanie ich w pamięci urządzenia. Dodatkowo, korzystając ze strony, akceptujesz klauzulę przetwarzania danych osobowych. Więcej informacji w Regulaminie.