Dział: TECHNOLOGIE

Dodano: Październik 15, 2018

Narzędzia:

Drukuj

Drukuj

Ministerstwo Kultury z projektem ustawy o uldze dla producentów gier kulturowych

Projekt ustawy zakłada przyznanie producentom gier ulg podatkowych, jeśli ich gry będą zawierały polski i europejski dorobek kulturowy (fot. thewitcher.com)

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedstawiło projekt ustawy o finansowym wsparciu produkcji gier kulturowych. Zakłada on stosowanie ulg podatkowych dla tych producentów, którzy tworzą gry wykorzystujące polski lub europejski dorobek kulturowy. Projekt został skierowany do konsultacji publicznych.

Zgodnie z założeniami ustawy za grę kulturową uważa się produkcję, która „wykorzystuje polski lub europejski dorobek kulturowy oraz posiada kulturotwórczy lub innowacyjny charakter, a także spełnia test kwalifikacyjny potwierdzony certyfikatem tymczasowym oraz ostatecznym i jest przeznaczona do komercyjnej dystrybucji”. Ich twórcy będą mogli liczyć na pomoc finansową w postaci odliczenia od podstawy podatkowej kosztów związanych z produkcją gry.

Według projektu pomoc finansowa zostanie przyznana firmom, które posiadają siedzibę na terenie Polski, w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Po złożeniu odpowiedniego wniosku do MKiDN resort dokona weryfikacji kulturowego charakteru gier według ustalonej punktacji. Ocenie będą podlegać m.in. przedstawienie dziedzictwa kulturowego, historycznego, artystycznego lub naukowego z kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), osadzenie miejsca akcji na terenie kraju EOG, pochodzenie i tożsamość postaci związanej z EOG oraz obecność w grze dialogów i napisów w języku polskim. Kluczowe będzie również to, czy prace nad grą odbywają się w Polsce oraz czy osoby zatrudnione nad projektem są rezydentami EOG.

W przypadku, kiedy gra uzyska co najmniej połowę wszystkich możliwych punktów, w tym przynajmniej połowę punktów związanych z wykorzystaniem polskiego lub europejskiego dorobku kulturowego, producent otrzyma certyfikat tymczasowy, potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi podatkowej.

W projekcie ustawy zaznaczono, że wsparcie finansowe przyznaje się na produkcję tych gier, których koszty produkcji wynoszą co najmniej 100 tys. zł. Wsparcia nie otrzymają gry zawierające m.in. treści pornograficzne i hazard.

(PD, 15.10.2018)

* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter
Pressletter
Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce zgadzasz się na zapisywanie ich w pamięci urządzenia. Dodatkowo, korzystając ze strony, akceptujesz klauzulę przetwarzania danych osobowych. Więcej informacji w Regulaminie.