Dział: PRASA

Dodano: Marzec 25, 2022

Narzędzia:

Drukuj

Drukuj

Agora zmniejszyła stratę i zwiększyła przychody w 2021 r. Dywidendy nie będzie

Grupa Agora poprawiła wyniki finansowe w 2021 roku (fot. Piotr Molecki/ East News)

Grupa Agora zamknęła 2021 rok ze stratą netto w wysokości 46,6 mln zł. Spółka wypracowała 965,87 mln przychodów. Na koniec 2021 roku "Gazeta Wyborcza" miała 286,1 tys. subskrypcji. Spółka podkreśla, że poprawa wyników finansowych jest związana ze stopniowym dostosowywaniem się do funkcjonowania w warunkach pandemicznych oraz mniejszej skali restrykcji związanych z prowadzeniem działalności.

Zysk Grupy Agora na poziomie EBITDA wzrósł o 39,5 proc. i wyniósł 124,4 mln zł. Istotnie przyczynił się do tego czwarty kwartał 2021 roku, w którym zysk grupy na poziomie EBITDA był o 330,4 proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2020 roku i stanowił 68 mln zł. W 2021 roku Grupa Agora istotnie zmniejszyła też stratę na poziomie EBIT, która stanowiła 41,9 mln zł. W 2021 roku strata netto grupy wyniosła 46,6 mln zł, czyli była o 64,19 proc. niższa niż w 2020 roku.

"Wraz ze znoszeniem restrykcji związanych z pandemią znacząco rosły nasze przychody z największych źródeł wpływów – z działalności kinowej sieci Helios i reklamy zewnętrznej, czyli spółki AMS" – stwierdził w komunikacie prezes Agory Bartosz Hojka.

Przychody Grupy Agora w 2021 roku wzrosły w porównaniu z 2020 rokiem z 836,46 mln zł do 965,87 mln zł, czyli o 15,47 proc. Wpływy wzrosły we wszystkich segmentach operacyjnych grupy.

W segmencie Film i Książka przychody wzrosły w 2021 roku o 29,8 proc. do 312,5 mln zł, a w samym czwartym kwartale 2021 roku aż o 298,9 proc. do 142,0 mln zł. W 2021 r. wpływy segmentu Internet zwiększyły się zarówno w całym 2021 roku, jak i czwartym kwartale - odpowiednio o 9,0 proc. do 233,1 mln zł oraz o 3,3 proc. do 80,4 mln zł.

Wzrost przychodów segmentu Radio – o 19 proc. do 104,4 mln zł w całym 2021 roku oraz o 31,6 proc. do 35,8 mln zł w czwartym kwartale 2021 roku - wyniknął głównie z wyższych przychodów z subskrypcji cyfrowych Premium Tok FM oraz większej skali współpracy z kinami. Przychody segmentu Reklama Zewnętrzna wzrosły zarówno w 2021 roku - o 13,7 proc. do 130,2 mln zł, jak i w samym czwartym kwartale 2021 roku – wzrost o 26,5 proc. do 45,4 mln zł.

Także segment Prasa odnotował wyższe przychody zarówno w 2021 roku, jak i w czwartym kwartale 2021 roku. Największy wzrost wpływów w tej działalności nastąpił w pozycji przychody ze sprzedaży subskrypcji treści Wyborcza.pl, co kompensowało spadki wpływów ze sprzedaży wydań tradycyjnych dziennika. Ta kategoria przychodów była wyższa o 20,4 proc. w porównaniu z czwartym kwartałem 2020 roku oraz o 23,8 proc. w porównaniu z całym 2020 rokiem. Drugim istotnym czynnikiem odpowiadającym za wzrost wpływów w segmencie Prasa były wyższe przychody ze sprzedaży reklam. Zwiększyły się one o 10,0 proc. w stosunku do 2020 roku i wyniosły 64,7 mln zł oraz o 1,6 proc. i do 19,3 mln zł w czwartym kwartale 2021 roku.

Liczba aktywnych płatnych prenumerat cyfrowych Gazety Wyborczej na koniec grudnia 2021 roku wyniosła ponad 286,1 tys., co oznacza wzrost o 10,2 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku.

W 2021 roku koszty operacyjne Grupy Agora wzrosły o 6,3 proc. do 1 mld zł, a w samym czwartym kwartale 2021 roku o 26,6 proc. do 327,7 mln zł. W obu okresach były one wyższe we wszystkich segmentach operacyjnych Grupy. Obszarem, w którym koszty operacyjne zwiększyły się najbardziej – o 9,7 proc. do 188,1 mln zł, była Prasa. Głównym powodem wzrostu w obu okresach były wyższe koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników.

Cytowany w komunikacie prezes zarządu Agory Bartosz Hojka zaznaczył, że aktualnym celem Grupy jest przygotowanie Agory do działania w postpandemicznej rzeczywistości i stworzenie nowej strategii dla organizacji na lata 2023-2027. "To duże wyzwanie w obliczu niepewności wywołanej nie tylko kryzysem gospodarczym i galopującą inflacją, ale także trudnymi do przewidzenia skutkami napaści Rosji na Ukrainę. Jednak jestem przekonany, że 2022 r. może przynieść dla Grupy Agora nowe otwarcie, jeśli będziemy działać wspólnie i solidarnie, kierując się wartościami leżącymi u podstaw naszej firmy" – stwierdził Hojka.

Zarząd Agory podjął decyzję, aby rekomendować radzie nadzorczej oraz walnemu zgromadzeniu niewypłacanie dywidendy za 2021 roku. Ta decyzja wynika z niepewności i nieprzewidywalności związanej zarówno z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, jak i z dalszym rozwojem sytuacji pandemicznej i ich wpływem na działalność oraz wyniki Spółki i Grupy Agora.

(BAE, 25.03.2022)

* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter
Pressletter
Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce zgadzasz się na zapisywanie ich w pamięci urządzenia. Dodatkowo, korzystając ze strony, akceptujesz klauzulę przetwarzania danych osobowych. Więcej informacji w Regulaminie.