Dział: TELEWIZJA

Dodano: Lipiec 15, 2019

Narzędzia:

Drukuj

Drukuj

Przychody grupy kapitałowej TVN w 2018 roku sięgnęły prawie 2 mld zł

Wpływy reklamowe grupy kapitałowej TVN urosły o 9,7 proc. (fot. materiały prasowe)

Grupa kapitałowa TVN SA w 2018 roku uzyskała 1,97 mld zł przychodów i 157,7 mln zł straty.

W porównaniu z 2017 rokiem przychody grupy były większe o 8,6 proc. Wpływy reklamowe urosły o 9,7 proc. (do 1,42 mld zł), ze sponsoringu – o 1,5 proc. (do 201,6 mln zł), a przychody abonamentowe (wpływy od operatorów kablowo-satelitarnych i z subskrypcji VoD) – o 4,5 proc. (do 232,9 mln zł). W 2017 roku grupa wypracowała 345,6 mln zł zysku netto.

Koszty działalności operacyjnej wzrosły o 5 proc., do 1,35 mld zł. Największą część stanowiły koszty amortyzacji i utraty wartości kapitalizowanych kosztów produkcji własnej, koprodukcji i produkcji kinowej – 583,4 mln zł (wzrost o 6,1 proc.). Na wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników wydano 194,2 mln zł (poziom identyczny jak rok wcześniej), a na marketing i badania – 69,2 mln zł (spadek o 4,5 proc.). Koszty nadawania programów telewizyjnych spadły o 2,2 proc., do 56 mln zł. Zarządowi wypłacono wynagrodzenia w łącznej kwocie 13,6 mln zł (spadek o 7,9 proc.).

Zobowiązania z tytułu zakupionych licencji programowych wyniosły 96 mln zł (spadek o 22,8 proc.). Z kolei zobowiązania do płatności związane z nabyciem aktywów programowych w 2019 roku wynoszą 104,6 mln zł, w 2020 roku – 44,7 mln zł, w 2021 roku – 773 tys. zł, a w 2022 roku – 416 tys. zł.

Na koniec 2018 roku grupa dysponowała środkami pieniężnymi i ich ekwiwalentami w łącznej kwocie 262,3 mln zł wobec 68,9 mln zł rok wcześniej.

Zadłużenie netto grupy spadło o 28,4 proc., do 880,5 mln zł. Skorygowany wskaźnik EBITDA z działalności kontynuowanej wyniósł 699,2 mln zł (wzrost o 14,4 proc.).

Wskaźnik zadłużenia netto do skorygowanego wskaźnika EBITDA z działalności kontynuowanej rok do roku zmniejszył się z 2 do 1,3.

Grupa wskazała także wielkość przychodów od spółek powiązanych. Przychody od NC+ wyniosły w 2018 roku 38,5 mln zł, Discovery – 19,2 mln zł (od jednostek powiązanych z Discovery – 26 mln zł), a Scripps Networks Interactive – 31,5 mln zł.

Jak podano w sprawozdaniu, w związku z niższymi od oczekiwanych wynikami NC+ w aktualnym planie finansowym oraz w związku z wycenami przeprowadzonymi przez Discovery po transakcji nabycia Scripps Networks Interacitve, grupa przeprowadziła test utraty wartości inwestycji w NC+. Test przeprowadzony na dzień 30 września 2018 roku wykazał, że wystąpiła utrata wartości inwestycji w NC+ i w związku z tym grupa ujęła na ten dzień stratę z tytułu utraty wartości w kwocie 394,7 mln zł.

Na koniec 2018 roku spółka TVN SA zatrudniała 1214 pracowników – o 37 więcej, niż rok wcześniej.

Sprawdź, o czym piszemy
w najnowszym numerze

Okładka

(KOZ, 15.07.2019)

* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter
Pressletter
Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce zgadzasz się na zapisywanie ich w pamięci urządzenia. Dodatkowo, korzystając ze strony, akceptujesz klauzulę przetwarzania danych osobowych. Więcej informacji w Regulaminie.