Dział: PRASA

Dodano: Listopad 10, 2017

Narzędzia:

Drukuj

Drukuj

Członek RMN Juliusz Braun odpowiada na protest CMWP SDP

”Pani opinia o sytuacji mediów w Polsce jest rażąco jednostronna i prezentuje wyłącznie stanowisko rządzącej partii” – pisze Juliusz Braun, członek Rady Mediów Narodowych, do dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP Jolanty Hajdasz.

CMWP SDP sprzeciwiło się rezolucji Niemieckiego Związku Dziennikarzy. Według Jolanty Hajdasz, która podpisała się pod oświadczeniem Centrum, w rezolucji Niemieckiego Związku Dziennikarzy znalazły się nieprawdziwe informacje wskazujące, że w Polsce ograniczana jest wolność mediów. ”Tymczasem w rzeczywistości nic takiego nie ma miejsca. Media w Polsce funkcjonują na podstawie prawa stanowionego w demokratyczny sposób, obowiązujące w polskim systemie prasowym przepisy respektują wszystkie zasady wolnych i niezależnych mediów. Dotyczy to także sektora mediów publicznych” – napisała w oświadczeniu dyrektor CMWP. I to najbardziej oburzyło członka Rady Mediów Narodowych.

”Zwłaszcza w odniesieniu do mediów publicznych stwierdzenie to jest rażąco nieprawdziwe. Jak Pani doskonale wie, niemal wszystkie spółki publicznej radiofonii regionalnej kierowane są wciąż przez zarządy powołane w początku ub. roku decyzją Ministra Skarbu na podstawie przepisów nieobowiązującej już ustawy uznanej przez Trybunał Konstytucyjny za sprzeczne z Ustawą Zasadniczą” – zauważa Juliusz Braun.

Jego zdaniem brak obiektywizmu Jolanty Hajdasz ma szczególnie istotne znaczenie w sytuacji, gdy ubiega się ona o stanowisko prezesa Polskiej Agencji Prasowej. Zwraca też uwagę, że nie zauważa ona ”powtarzających się od dłuższego czasu politycznych ataków posłów partii rządzącej na zagranicznych wydawców, a także na dziennikarzy zatrudnionych w redakcjach należących do korporacji związanych z kapitałem zagranicznym”.

”W tej sytuacji pozostaje mi jedynie przyłączyć się do Pani apelu o rzetelne przedstawianie sytuacji polskich mediów zarówno na forum krajowym, jak i międzynarodowym” – kończy Braun.


(KOZ, 10.11.2017)

* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco z najświeższymi informacjami ze świata mediów i reklamy. Pressletter

Press logo

Dział: PRASA

Dodano: Listopad 10, 2017

Narzędzia:

Drukuj

Drukuj

Grupa Agora po dziewięciu miesiącach zmniejszyła stratę

W pierwszych trzech kwartałach br. Grupa Agora, w porównaniu z analogicznym okresem w ub.r., zmniejszyła przychody. Niższa była za to jej strata.

Przychody Grupy Agora zmalały o 2,7 proc., do 835,1 mln zł. Najwięcej przychodów – 379,7 mln zł – dały Grupie Agora wpływy z reklam (spadek o 4 proc.).

Nieznacznie spadły wpływy ze sprzedaży wydawnictw (o 0,2 proc. do 99,8 mln zł). Niższa była również sprzedaż usług poligraficznych (o 31,3 proc. do 77,3 mln zł). Wzrosły za to przychody ze sprzedaży biletów do kin (o 16,3 proc. do 155,6 mln zł) i sprzedaży barowej w kinach (o 16,8 proc. do 58,4 mln zł).

Grupa Agora zmniejszyła stratę o 71,9 proc., do 7 mln zł. Wskaźnik EBITDA poprawił się o 15,2 proc. i wyniósł 75,8 mln zł. Koszty wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników wzrosły o 1,5 proc., do 240,4 mln zł.

Największe przychody uzyskał segment film i książka – 293,5 mln zł, tj o 16,2 proc. więcej niż rok wcześniej. Wskaźnik EBITDA segmentu wzrósł o 19 proc., do 45,8 mln zł. Wpływy ze sprzedaży reklam w kinach wzrosły o 19,4 proc., do 23,4 mln zł. Działalność filmowa przyniosła 23,5 mln zł przychodów (5,2 mln zł przed rokiem), a Wydawnictwa Agora – 24,3 mln zł (o 30 proc. mniej).

Przychody segmentu prasa wyniosły 173,6 mln zł i były niższe o 12,9 proc. niż rok wcześniej. Jego EBITDA wzrosła z 0,5 mln zł do 9,4 mln zł. Wpływy ze sprzedaży ”Gazety Wyborczej” zmalały o 8,4 proc., do 70,1 mln zł, a czasopism – o 22,8 proc. do 8,8 mln zł. Z reklam w ”GW” spółka uzyskała 49,1 mln zł (spadek o 16,9 proc.), a w czasopismach - 18,2 mln zł (wzrost o 4,6 proc.).

Segment reklama zewnętrzna zmniejszył przychody o 4,1 proc., do 114,7 mln zł, a EBITDA wyniosła 32,3 mln zł (wzrost o 7,7 proc.).

Segment internet zmniejszył przychody o 2 proc., do 116 mln zł. Przychody z reklam wyniosły 92,8 mln zł (spadek o 1,3 proc.), a ze sprzedaży ogłoszeń - 10,7 mln zł (wzrost o 9,2 proc.). EBITDA segmentu spadła o 29,2 proc., do 13,1 mln zł.

Przychody segmentu radio wzrosły o 2,2 proc., do 77,9 mln zł, z czego 65,8 mln zł stanowiły wpływy ze sprzedaży reklamy radiowej (wzrost o 0,5 proc.). Wskaźnik EBITDA wyniósł 10,3 mln zł (wzrost o 41,1 proc.).

Największy spadek przychodów zanotował segment druk – o 30 proc., do 83 mln zł. EBITDA zmniejszyła się tu o 31,7 proc., do 8,4 mln zł.

Na koniec września br. Grupa Agora dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 124,9 mln zł, na które składały się gotówka i jej ekwiwalenty w wysokości 46,8 mln zł i 78,1 mln zł zainwestowane w krótkoterminowe papiery wartościowe.

Zadłużenie kredytowe grupy wyniosło 95,9 mln zł, w tym zadłużenie zewnętrzne spółki Helios SA obejmujące kredyty bankowe i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego – 67,1 mln zł.

Zatrudnienie etatowe w Grupie na koniec września br. wyniosło 2 836 etatów i zmniejszyło się o 162 etatów w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej.


(KOZ, 10.11.2017)

* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco z najświeższymi informacjami ze świata mediów i reklamy. Pressletter

Press logo