Temat: wyniki finansowe

Dział: PRASA

Dodano: Luty 19, 2017

Narzędzia:

Drukuj

Drukuj

Analitycy lekko pozytywnie oceniają wyniki Agory

Analitycy lekko pozytywnie oceniają wyniki Agory za czwarty kwartał, wskazując, że oczyszczone o zdarzenia jednorazowe zyski były nieco wyższe od oczekiwań. Pytaniem pozostaje dystrybucja spółki do akcjonariuszy, która ze względu na jednostkową stratę może przybrać jedynie formę skupu akcji własnych.

PRZEMYSŁAW SAWALA-URYASZ, PEKAO INVESTMENT BANKING

Wygląda na to, że wyniki są nieco powyżej konsensusu. Wynika to z faktu, że spółka zaksięgowała wynik na sprzedaż nieruchomości oraz wynik na sprzedaży części projektu telewizyjnego, ale również poniosła koszty na rezerwy na koszty pracownicze, które zadziałały in minus.
Netto wynik skorygowany o zdarzenia jednorazowe był mniej więcej płaski rok do roku, o przy spadku przychodów o 11 proc. pokazuje, że spółka dobrze poradziła sobie z dyscypliną kosztową.
Wynik netto wydaje się być niższy niż konsensus, ale ze względu na odpis wartości opcji put dla udziałowców mniejszościowych kin Helios, tak naprawdę wynik jest wyższy.
Nie oczekujemy dywidendy w tym roku, ponieważ spółka miała dużą stratę jednostkową w tym roku"

 

KONRAD KSIĘŻOPOLSKI, HAITONG BANK

Wyniki oceniam lekko pozytywnie. Okazały się w zasadzie zbieżne z oczekiwaniami rynku i naszymi, a wyższa od konsensusu EBITDA była częściowo wynikiem pozytywnych zdarzeń jednorazowych. Na zysku netto zostało to zrównoważone odpisem na 7,1 mln zł kosztów finansowych. Główne trendy zostały utrzymane. Jak spodziewaliśmy się, reklama zewnętrzna nadal rosła szybciej niż szeroki rynek, wspierana przez segment citylight.
Dynamika sprzedaży biletowych kinowych jest wysoka w pierwszych tygodniach 2017 roku, jednak wyższe koszty usług obcych i wynagrodzenia obniżają dźwignię operacyjną. Prasa pozostaje pod presją, ale to nie jest dużą niespodzianką, a Agora utrzymuje cel zachowania rentowności tego segmentu, co wydaje się być wyzwaniem.
Dużym pytaniem jest dywidenda. Jednostkowa strata w 2016 roku wyniosła 52,8 mln zł, przez co Agora może zdecydować się na skup akcji zamiast gotówkowej dywidendy.

 

DOMINIK NISZCZ, ANALITYK DOMU MAKLERSKIEGO RAIFFEISEN BANKU

Wyniki EBIT i EBITDA Agory, czyli te, na które największą uwagę zwracają inwestorzy są zgodne z oczekiwaniami. Zysk netto spółki w czwartym kwartale 2016 roku był dużo niższy od moich przewidywań, ale uważam, że różnica była spowodowana wydarzeniami jednorazowymi.
Prognozę zarządu Agory na najbliższy rok w odniesieniu do rynku reklamowego można nazwać dość ostrożną. Zarząd spodziewa się 1-3 proc. wzrostu, głównie w internecie, więc tradycyjne segmenty Agory nadal będą notowały spadki. Wnioskując z udziału w przychodach reklamowych, dla Agory najistotniejszy jest outdoor, w dalszej kolejności reklama w: internecie, radiu,
dziennikach i czasopismach oraz w kinie. Ale w ostatnim przypadku najistotniejsza dla wyniku segmentu będzie frekwencja. Zgadzam się, że można liczyć na jej minimalny wzrost.
Negatywnie można ocenić informację o wpływie wzrostu płacy minimalnej, co w spółce Helios wygeneruje 8-10 mln dodatkowych kosztów. W krótkim okresie będzie to widać w kosztach, później możliwe jest przeniesienie tych kosztów na ceny biletów. Ten segment Agory rozwija się bez większych zaskoczeń.
Ciężko powiedzieć jak zmiany w segmencie prasy wpłyną na spółkę. Część inwestorów przekonała się, że zarząd może podejmować bardziej drastyczne rozwiązania, by bronić rentowności spółki - np. zamykając „Metrocafe.pl”. Ale jak ostatecznie przełoży się to na wyniki? Z jednej strony spadną koszty, ale o ile spadną przychody, trudno powiedzieć. Agora wyraźnie pokazuje, że odchodzi od biznesu papierowego, stopniowo stając się spółką mediów elektronicznych.

(JM, PAP, 19.02.2017)

* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco z najświeższymi informacjami ze świata mediów i reklamy. Pressletter

Press logo

Temat: wyniki finansowe

Dział: PRASA

Dodano: Luty 20, 2017

Narzędzia:

Drukuj

Drukuj

Grupa Agora: nieznacznie większe przychody, ale 13,2 mln zł straty w ub.r.

Wnętrze siedziby Agory przy ul. Czerskiej w Warszawie (fot. Adrian Grycuk/wikimedia.org)

Grupa Agora w ub.r. zwiększyła nieznacznie przychody o 0,8 proc., do 1,2 mld zł, ale była na minusie, notując 13,2 mln zł straty.

Najwięcej przychodów – 561,6 mln zł – dały wpływy z reklam (spadek o 0,1 proc.). Przychody ze sprzedaży wydawnictw zmniejszyły się o 6,3 proc., do 135,7 mln zł, a usług poligraficznych o 5,4 proc., do 147,7 mln zł. Wzrosły za to – o 19,7 proc., do 194,2 mln zł – wpływy ze sprzedaży biletów do kin.

Grupa Agora na koniec ub.r. zanotowała 13,2 mln zł straty wobec 15,3 mln zł zysku netto w 2015 roku. Wynik operacyjny EBIT zmalał o 10,7 proc., do 16,7 mln zł. EBITDA wyniosła 114,9 mln zł (spadek o 4,8 proc.), a marża EBITDA zmniejszyła się z 10,1 proc. do 9,6 proc. Koszty operacyjne urosły o 0,9 proc., do 1,18 mld zł.
Przychody segmentu prasy wyniosły 267,9 mln zł (spadek o 10,9 proc.). Przychody ze sprzedaży ”Gazety Wyborczej” zmalały o 6,2 proc., do 102,1 mln zł, a czasopism – o 11,7 proc., do 14,3 mln zł. W tym segmencie Agora uzyskała z reklam 138 mln zł (o 16,3 proc. mniej niż rok wcześniej), z czego 82,4 mln zł stanowiły wpływy z reklam w ”Gazecie Wyborczej” (spadek o 21,6 proc.), 24,6 mln zł w czasopismach (wzrost o 12,8 proc.) i 11,8 mln zł w bezpłatnym dzienniku ”Metrocafe.pl” (spadek o 40,4 proc.; nie ukazuje się od połowy października ub.r.). Prezes Agory Bartosz Hojka na spotkaniu z dziennikarzami i analitykami tak mówił o wyższych przychodach reklamowych czasopism: ”To jest spowodowane między innymi przesunięciem działalności w ramach custom publishing z zamkniętego ”Metrocafe.pl” do pionu czasopism, ale w największym stopniu dynamicznym rozwojem w przestrzeni cyfrowej, rosnącą popularnością naszych serwisów lifestylowych i wnętrzarskich w tym segmencie i skuteczną ich monetyzacją”.

Przychody segmentu filmu i książki wyniosły 364 mln zł (wzrost o 5,5 proc.), reklamy zewnętrznej – 168 mln zł (wzrost o 7,6 proc.), internetu – 167,9 mln zł (wzrost o 11,6 proc.), radia – 113,4 mln zł (wzrost o 5,3 proc.), a druku – 155,5 mln zł (spadek o 5,6 proc.).

W przypadku segmentu internetu przychody ze sprzedaży reklam urosły o 9,2 proc., do 135,2 mln zł, a ogłoszeń zmalały o 3,7 proc., do 13 mln zł.
W segmencie radia Agora ze sprzedaży reklamy uzyskała 95,1 mln zł (wzrost o 0,7 proc.). Jednak przychody te obejmują nie tylko sprzedaż własnego czasu reklamowego, ale i związanego ze świadczonymi usługami pośrednictwa. Pytany przez ”Presserwis” o wyniki reklamowe rozgłośni Agory, Bartosz Hojka odpowiada: – Nie raportujemy osobno tych przychodów, generalnie nasze wyniki nie odbiegają od rynkowych.

Na koniec ub.r. Grupa Agora dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 124,2 mln zł, na które składały się gotówka i jej ekwiwalenty w wysokości 50,2 mln zł (kasa, rachunki i lokaty bankowe) oraz 74,0 mln zł zainwestowane w krótkoterminowe papiery wartościowe. Zadłużenie kredytowe grupy wyniosło 110,9 mln zł.

(KOZ, 20.02.2017)

* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco z najświeższymi informacjami ze świata mediów i reklamy. Pressletter

Press logo