Dział: PRASA

Dodano: Listopad 10, 2017

Narzędzia:

Drukuj

Drukuj

Grupa Agora po dziewięciu miesiącach zmniejszyła stratę

W pierwszych trzech kwartałach br. Grupa Agora, w porównaniu z analogicznym okresem w ub.r., zmniejszyła przychody. Niższa była za to jej strata.

Przychody Grupy Agora zmalały o 2,7 proc., do 835,1 mln zł. Najwięcej przychodów – 379,7 mln zł – dały Grupie Agora wpływy z reklam (spadek o 4 proc.).

Nieznacznie spadły wpływy ze sprzedaży wydawnictw (o 0,2 proc. do 99,8 mln zł). Niższa była również sprzedaż usług poligraficznych (o 31,3 proc. do 77,3 mln zł). Wzrosły za to przychody ze sprzedaży biletów do kin (o 16,3 proc. do 155,6 mln zł) i sprzedaży barowej w kinach (o 16,8 proc. do 58,4 mln zł).

Grupa Agora zmniejszyła stratę o 71,9 proc., do 7 mln zł. Wskaźnik EBITDA poprawił się o 15,2 proc. i wyniósł 75,8 mln zł. Koszty wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników wzrosły o 1,5 proc., do 240,4 mln zł.

Największe przychody uzyskał segment film i książka – 293,5 mln zł, tj o 16,2 proc. więcej niż rok wcześniej. Wskaźnik EBITDA segmentu wzrósł o 19 proc., do 45,8 mln zł. Wpływy ze sprzedaży reklam w kinach wzrosły o 19,4 proc., do 23,4 mln zł. Działalność filmowa przyniosła 23,5 mln zł przychodów (5,2 mln zł przed rokiem), a Wydawnictwa Agora – 24,3 mln zł (o 30 proc. mniej).

Przychody segmentu prasa wyniosły 173,6 mln zł i były niższe o 12,9 proc. niż rok wcześniej. Jego EBITDA wzrosła z 0,5 mln zł do 9,4 mln zł. Wpływy ze sprzedaży ”Gazety Wyborczej” zmalały o 8,4 proc., do 70,1 mln zł, a czasopism – o 22,8 proc. do 8,8 mln zł. Z reklam w ”GW” spółka uzyskała 49,1 mln zł (spadek o 16,9 proc.), a w czasopismach - 18,2 mln zł (wzrost o 4,6 proc.).

Segment reklama zewnętrzna zmniejszył przychody o 4,1 proc., do 114,7 mln zł, a EBITDA wyniosła 32,3 mln zł (wzrost o 7,7 proc.).

Segment internet zmniejszył przychody o 2 proc., do 116 mln zł. Przychody z reklam wyniosły 92,8 mln zł (spadek o 1,3 proc.), a ze sprzedaży ogłoszeń - 10,7 mln zł (wzrost o 9,2 proc.). EBITDA segmentu spadła o 29,2 proc., do 13,1 mln zł.

Przychody segmentu radio wzrosły o 2,2 proc., do 77,9 mln zł, z czego 65,8 mln zł stanowiły wpływy ze sprzedaży reklamy radiowej (wzrost o 0,5 proc.). Wskaźnik EBITDA wyniósł 10,3 mln zł (wzrost o 41,1 proc.).

Największy spadek przychodów zanotował segment druk – o 30 proc., do 83 mln zł. EBITDA zmniejszyła się tu o 31,7 proc., do 8,4 mln zł.

Na koniec września br. Grupa Agora dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 124,9 mln zł, na które składały się gotówka i jej ekwiwalenty w wysokości 46,8 mln zł i 78,1 mln zł zainwestowane w krótkoterminowe papiery wartościowe.

Zadłużenie kredytowe grupy wyniosło 95,9 mln zł, w tym zadłużenie zewnętrzne spółki Helios SA obejmujące kredyty bankowe i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego – 67,1 mln zł.

Zatrudnienie etatowe w Grupie na koniec września br. wyniosło 2 836 etatów i zmniejszyło się o 162 etatów w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej.


(KOZ, 10.11.2017)

* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco z najświeższymi informacjami ze świata mediów i reklamy. Pressletter

Press logo

Dział: PRASA

Dodano: Listopad 11, 2017

Narzędzia:

Drukuj

Drukuj

"Party", "Show" i "Viva!" to najlepiej sprzedające się dwutygodniki people

(fot. okładki gazet)

Magazyn "Party. Życie Gwiazd" (Edipresse Polska) był w sierpniu br. liderem segmentu dwutygodników people.

Według danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy średnia sprzedaż dwutygodnika "Party. Życie Gwiazd" (Edipresse Polska) wyniosła w sierpniu br. 153 647 egz. i była o 17 proc. niższa od średniej z sierpnia ub.r. Na drugim miejscu był "Show" (Wydawnictwo Bauer) – 129 447 egz. (spadek o 26,88 proc.), a na trzecim  "Viva!" (Edipresse Polska) – 87 216 egz. (spadek o 2,25 proc.). (JOK)

 

(a,d, 11.11.2017)

* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco z najświeższymi informacjami ze świata mediów i reklamy. Pressletter

Press logo