Temat: wyniki finansowe

Dział: PRASA

Dodano: Luty 17, 2017

Narzędzia:

Drukuj

Drukuj

Agora z mniejszymi przychodami, ale dobrą frekwencją w kinach

Czwarty kwartał 2016 r. upłynął w Grupie Agora pod znakiem rekordowej frekwencji w kinach, wyższej niż rynkowa dynamice przychodów w segmencie Reklama Zewnętrzna oraz wzrostów w segmentach Internet i Radio przy słabszych wynikach segmentów Prasa i Druk.

Spadek przychodów, to efekt mniejszych wpływów w segmentach Prasa i Druk, które wyniosły odpowiednio 68,5 mln zł oraz 37,0 mln zł. Natomiast przychody segmentu Film i Książka wyniosły 111,5 mln zł i były na zbliżonym poziomie do tych osiągniętych w czwartym kwartale 2015 r. Pozytywnie na wartość przychodów Grupy Agora wpłynęły dynamicznie rosnące wpływy segmentów Internet, Reklama Zewnętrzna oraz Radio. Przychody w segmencie Internet wzrosły o 9,0 proc. do poziomu 49,5 mln zł dzięki systematycznie rosnącym wpływom ze sprzedaży reklam internetowych oraz pozostałych usług internetowych.

Agora może pochwalić się, że dynamika przychodów segmentu Reklama Zewnętrzna była wyższa niż rynkowa ze względu na duże zainteresowanie reklamodawców nośnikami typu citylight. To dzięki temu wpływy segmentu ze sprzedaży reklam wzrosły o 4,3 proc. do kwoty 48,4 mln zł. W segmencie Radio przychody wzrosły o 2,2 proc. do kwoty 37,2 mln zł, dzięki rosnącej sprzedaży usług pośrednictwa  w kinach. 

Spółka podaje, że udało się zmniejszyć koszty operacyjne o 6,3 proc. (wyniosły 315,6 mln zł). Na spadek ten wpłynęły głównie ograniczenia kosztów operacyjnych w segmentach Prasa oraz Druk. Segment Film i Książka odnotował niewielki wzrost kosztów operacyjnych do kwoty 100,2 mln zł, co jest bezpośrednio związane z wyższymi kosztami zakupu kopii filmowych oraz wyższymi kosztami czynszów w sieci kin Helios w związku z większą liczbą obiektów. Z kolei wzrost kosztów wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników oraz wzrost liczby zamówień na kampanie reklamowe w segmencie Reklama Zewnętrzna wpłynął na wzrost kosztów operacyjnych segmentu do kwoty 41,8 mln zł. Działania marketingowe radiostacji oraz wzrost kosztów wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników przyczynił się do wzrostu kosztów operacyjnych w segmencie Radio do poziomu 29,4 mln zł. W segmencie Internet wzrost kosztów operacyjnych do kwoty 41,2 mln zł wiązał się głównie z rozwojem oferty pośrednictwa sprzedaży reklam oraz konsolidacją spółki GoldenLine.

Wynik Grupy Agora na poziomie EBITDA wzrósł do 49,1 mln zł, a zysk operacyjny EBIT do 24,7 mln zł. Zysk netto wyniósł natomiast 11,7 mln zł, a zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej – 10,2 mln zł.
Na wyniki Grupy w czwartym kwartale 2016 r. wpłynęły m.in. proces zwolnień grupowych oraz transakcje sprzedaży. Negatywny wpływ na wynik miała rezerwa w wysokości 6,9 mln zł zawiązana w związku z procesem zwolnień grupowych w Agorze S.A. Natomiast pozytywnie na wysokość wyniku operacyjnego wpłynęły środki ze sprzedaży nieruchomości w Łodzi – 6,0 mln zł oraz ze sprzedaży udziałów w spółce zależnej Green Content Sp. z o.o. – 10,5 mln zł. W związku z dobrymi wynikami Helios S.A. Spółka zaktualizowała wycenę zobowiązań z tytułu opcji put przyznanych akcjonariuszom niekontrolującym spółek zależnych, co pomniejszyło wynik netto o 7,1 mln zł.

Spółka chwali się, że należąca do Grupy telewizja Metro zajęła pozycję lidera wśród stacji na MUX-8, a "Gazeta Wyborcza" zanotowałą blisko 100 tys. prenumerat cyfrowych.

Komunikat prasowy

* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco z najświeższymi informacjami ze świata mediów i reklamy. Pressletter

Press logo

Temat: prasa

Dział: PRASA

Dodano: Luty 17, 2017

Narzędzia:

Drukuj

Drukuj

Tomasz Raczek redaktorem naczelnym "Magazynu Filmowego"

Nowy naczelny "Magazynu Filmowego" Tomasz Raczek zapowiada zmianę formuły magazynu (fot. Piotr Król/Press)

Krytyk filmowy Tomasz Raczek został redaktorem naczelnym miesięcznika "Magazyn Filmowy" wydawanego przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Zastąpił na tym stanowisku Jerzego Armatę.

- Pracuję nad wiosennymi numerami i nad zmianą formuły magazynu, ale na razie za wcześnie, żeby podawać szczegóły - mówi Tomasz Raczek. Numer marcowy ukaże się jeszcze pod redakcją Jerzego Armaty, dotychczasowego naczelnego pisma. Pierwszym numerem przygotowanym przez Tomasza Raczka będzie wydanie kwietniowe.

Tomasz Raczek wcześniej był m.in. redaktorem naczelnym "Filmu", "Playboya", "Voyage". Wspólnie z Zygmuntem Kałużyńskim prowadził w TVP 2 cykl "Perły z lamusa". Obecnie w Radiu Tok FM jest gospodarzem audycji "Szczerotok".

(KOZ, 17.02.2017)

* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco z najświeższymi informacjami ze świata mediów i reklamy. Pressletter

Press logo