Dział: PERSONALIA

Dodano: Kwiecień 29, 2014

Narzędzia:

Drukuj

Drukuj

Lista członków rad nadzorczych mediów publicznych wybranych przez KRRiT

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 29 kwietnia 2014 roku powołała członków rad nadzorczych 18  spółek publicznej radiofonii i telewizji.

Do rady nadzorczej Telewizji Polskiej zostali powołani:
•    Marzena Barańska, dr nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, sędzia, laureatka Nagrody im. Pawła Stępki za pracę pt. „Polityka ograniczania reklamy w polskiej telewizji. Studium polityczno-prawne” wydaną przez Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM Poznań;
•    Stanisław Jekiełek, adwokat, sędzia, posiada doświadczenie w zarządzaniu mediami, przewodniczący obecnej rady nadzorczej TVP SA;
•    Tadeusz Stanisław Kowalski, dr hab. nauk humanistycznych, członek obecnej rady nadzorczej TVP SA, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Filmoteki Narodowej, w przeszłości m.in. ekspert współpracujący z KRRiT;
•    Juliusz Maliszewski, dr nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, współpracownik naukowy m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, w przeszłości dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, kierownik programów informacyjnych TVP - "Wiadomości" oraz "Panoramy", przewodniczący obecnej rady nadzorczej Radia dla Ciebie w Warszawie, dyrektor Polskiego Radia dla Zagranicy;
•    Leszek Rowicki, dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie zarządzania mediami, członek i sekretarz obecnej rady nadzorczej TVP SA.

Do rady nadzorczej Polskiego Radia:
•    Janusz Adamowski, profesor nauk humanistycznych, politolog, medioznawca, dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie zarządzania, w latach 2003-2006 członek Rady Nadzorczej Polskiego Radia, obecnie jej sekretarz;
•    Artur Andrysiak, dziennikarz radiowy, autor publikacji i serii wykładów z teorii mediów, a także projektów szkoleniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw, członek obecnej rady nadzorczej Polskiego Radia;
•    Krzysztof Czeszejko-Sochacki, adwokat, pełnomocnik w procesach arbitrażowych, w latach 2001-2004 był szefem Kancelarii Sejmu, były sędzia Trybunału Stanu, wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie zarządzania mediami, były członek Rady Nadzorczej Polskiego Radia;
•    Krzysztof Czyżewski, adwokat, arbiter Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego, wykładowca, specjalizuje się w prawie własności intelektualnej;
•    Agnieszka Odorowicz, posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego oraz mediów audiowizualnych, w przeszłości dyrektor Międzynarodowego Konkursu Współczesnej Muzyki Kameralnej im. Krzysztofa Pendereckiego, w latach 2004 - 2005 sekretarz stanu w MKiDN, odpowiedzialna za sprawy prawne, ekonomiczne i europejskie, od 2005 r. dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Do rady nadzorczej Radia Pomorza i Kujaw w Bydgoszczyi:
•    Roman Bäcker, prof. nauk humanistycznych, pracownik naukowy, przewodniczący obecnej rady nadzorczej Radia PiK;
•    Sylwester Bejger, dr nauk ekonomicznych, członek obecnej rady nadzorczej PiK;
•    Jolanta Kuligowska-Roszak, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek obecnej rady nadzorczej Radia PiK;
•    Mieczysław Naparty, dr nauk fizycznych, pracownik naukowy.

Do rady nadzorczej Radia Gdańsk:
•    Zbigniew Jasiewicz, dr nauk o kulturze fizycznej, członek obecnej rady nadzorczej Radia Gdańsk;
•    Jan Kreft, dr hab. nauk humanistycznych, pracownik naukowy, przewodniczący obecnej rady nNadzorczej Radia Gdańsk;
•    Dorota Sobieniecka-Kańska, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, dziennikarka, członek zarządu Stowarzyszenia Polskich Mediów;
•    Andrzej Trojanowski, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, członek obecnej Rady Nadzorczej Radia Gdańsk.

Do rady nadzorczej Radia Katowice:
•    Mirosław Czerwiński, dr nauk ekonomicznych, pracownik naukowy, wiceprzewodniczący obecnej rady nadzorczej Radia Katowice;
•    Jerzy Gołuchowski, prof. dr hab. nauk ekonomicznych, pracownik naukowy, członek rady programowej OTVP Katowice;
•    Wiesław Rola, absolwent Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, przewodniczący obecnej rady nadzorczej Radia Katowice;
•    Robert Tomanek, dr hab. nauk ekonomicznych, pracownik naukowy.

Do rady nadzorczej Radia Koszalin:
•    Monika Kaczmarek-Śliwińska, dr nauk ekonomicznych, pracownik naukowy, sekretarz obecnej rady nadzorczej Radia Koszalin;
•    Jan Kania, dr hab. nauk humanistycznych, sędzia, pracownik naukowy, członek obecnej rady nadzorczej Radia Koszalin;
•    Jacek Piętniewicz, absolwent Politechniki Szczecińskiej, organizator i wykonawca projektów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw;
•    Roman Radziwonowicz, absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu, członek obecnej rady nadzorczej Radia Koszalin.

Do rady nadzorczej Radia Kraków:
•    Stanisław Dziedzic, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa;
•    Krzysztof Gurba, dr nauk humanistycznych, przewodniczący obecnej rady nadzorczej Radia Kraków;
•    Stanisław Młyński, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek obecnej rady nadzorczej Radio Kraków;
•    Urszula Podraza, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik naukowy.

Do rady nadzorczej Radia Lublin:

•    Lech Bartkow, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, członek obecnej rady nadzorczej Radia Lublin;
•    Krzysztof Karman, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, członek obecnej rady programowej Radia Lublin;
•    Marcin Szewczak, dr nauk prawnych, pracownik naukowy;
•    Bogusław Wróblewski, dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy, członek obecnej rady nadzorczej Radia Lublin.

Do rady Nadzorczej Radia Łódź:

•    Jan Jeżak, prof. nauk ekonomicznych, pracownik naukowy;
•    Krzysztof Jędrzejczak, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, członek obecnej rady nadzorczej Radia Łódź;
•    Józef Kobos, prof. nauk medycznych, członek obecnej rady nadzorczej Radia Łódź;
•    Andrzej Szablewski, dr hab. nauk ekonomicznych, pracownik naukowy, przewodniczący obecnej rady nadzorczej Radia Łódź.

Do rady nadzorczej Radia Olsztyn:
•    Czesław Hołdyński, prof. nauk biologicznych, pracownik naukowy, członek obecnej rady nadzorczej Radia Olsztyn;
•    Krzysztof Krukowski, dr nauk ekonomicznych, pracownik naukowy, przewodniczący obecnej rady nadzorczej Radia Olsztyn;
•    Bogumił Osiński, absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pracownik naukowy, członek obecnej rady nadzorczej Radia Olsztyn;
•    Sylwia Stachowska, dr nauk ekonomicznych, pracownik naukowy.

Do rady nadzorczej Radia Opole:
•    Joachim Foltys, dr hab. nauk ekonomicznych, pracownik naukowy;
•    Bogusław Nierenberg, profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowy, członek obecnej rady nadzorczej Radia Opole;
•    Lech Rubisz, dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy, członek obecnej rady nadzorczej Radia Opole;
•    Waldemar Skomudek, dr hab. nauk technicznych, pracownik naukowy, członek obecnej rady nadzorczej Radia Opole.

Do rady nadzorczej Radia Merkury w Poznaniu:
•    Piotr Frydryszek, absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, przewodniczący obecnej rady nadzorczej Radia Merkury w Poznaniu;
•    Piotr Michalak, absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, członek obecnej rady nadzorczej Radia Merkury w Poznaniu, członek obecnej Rady Programowej OTVP Poznań;
•    Tomasz Naganowski, dr nauk humanistycznych z zakresu historii, pracownik naukowy, wiceprzewodniczący rady nadzorczej Radia Merkury w Poznaniu;
•    Jędrzej Skrzypczak, dr hab. nauk humanistycznych, pracownik naukowy, członek obecnej rady nadzorczej Radia Merkury w Poznaniu.

Do rady nadzorczej Radia Rzeszów:
•    Bożena Domino, absolwentka Akademii Rolniczej w Krakowie, wiceprzewodnicząca obecnej rady nadzorczej Radia Rzeszów;
•    Stanisław Gędek, dr hab. nauk ekonomicznych, pracownik naukowy;
•    Lech Lichołai, dr hab. nauk technicznych, członek obecnej rady nadzorczej Radia Rzeszów;
•    Joanna Wiażewicz, dr nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu, pracownik naukowy.

Do rady nadzorczej Polskiego Radia RDC w Warszawie:
•    Wojciech Borowik, absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie, wiceprzewodniczący obecnej rady programowej Radia dla Ciebie w Warszawie i członek obecnej rady programowej TVP Warszawa;
•    Piotr Dmochowski-Lipski, absolwent Uniwersytetu Harvarda (Administracja Publiczna), członek obecnej rady nadzorczej Radia dla Ciebie, dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji (MEN);
•    Barbara Kwiatkowska-Przybyła, absolwentka Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, dyrektor dystrybucji w Instytucji Filmowej Max-Film;
•    Bolesław Samoliński, prof. medycyny, członek obecnej rady nadzorczej Radia dla Ciebie, pracownik naukowy.

Do rady nadzorczej Radia Wrocław:
•    Robert Banasiak, dr nauk ekonomicznych, dyrektor Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu;
•    Rafał Biernat, absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, członek obecnej rady programowej Radia Wrocław;
•    Edward Bratek, absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, przewodniczący obecnej rady nadzorczej Radia Wrocław;
•    Katarzyna Kuźniar-Żyłka, dr nauk ekonomicznych, wiceprzewodnicząca obecnej rady nadzorczej Radia Wrocław, pracownik naukowy.

Do rady nadzorczej Radia Zachód w Zielonej Górze:
•    Jan Andrykiewicz, dr nauk politycznych, wiceprzewodniczący obecnej rady nadzorczej Radia Zachód;
•    Roman Stryjski, dr hab. nauk technicznych w zakresie informatyki, pracownik naukowy;
•    Krzysztof Szymański, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dziekan Izby Adwokackiej w Zielonej Górze
•    Agnieszka Wala, dr nauk ekonomicznych, członek obecnej rady nadzorczej Radia Zachód, pracownik naukowy.

Skład rady nadzorczej Radia Białystok uzupełni:
•    Joanna Salachna, prof. dr hab. nauk prawnych.

Skład rady nadzorczej Radia Szczecin uzupełni:
•    Arkadiusz Malkowski, dr nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny, specjalista w zakresie rozwoju gospodarczego.


 

(29.04.2014)

* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco z najświeższymi informacjami ze świata mediów i reklamy. Pressletter

Press logo

Dział: PERSONALIA

Dodano: Maj 06, 2014

Narzędzia:

Drukuj

Drukuj

Magdalena Gawlik pracuje w warszawskiej redakcji RMF FM

Magdalena Gawlik (fot. materiał prasowy RMF FM)

Magadalena Gawlik jest nową reporterką RMF FM.

Gawlik pochodzi z Lublina. W czasie studiów pracowała w Radiu Centrum. Pracowała jako reporter, serwisant, wydawca, szef redakcji informacji, a także prowadziła audycje publicystyczne. Ukończyła zarządzanie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. (PR)

(06.05.2014)

* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco z najświeższymi informacjami ze świata mediów i reklamy. Pressletter

Press logo
Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce zgadzasz się na zapisywanie ich w pamięci urządzenia. Dodatkowo, korzystając ze strony, akceptujesz klauzulę przetwarzania danych osobowych. Więcej informacji w Regulaminie.