Regulamin serwisu Jedynki Gazet

1. Press sp. z o.o. sp.k., ul. J.H. Dąbrowskiego 75/66, 60-523 Poznań umożliwia zarejestrowanym użytkownikom działającym w imieniu wydawców do bezpłatnego korzystania z serwisu Jedynki Gazet w celu prezentacji aktualnych i archiwalnych pierwszych stron tytułów prasowych wydawanych przez reprezentowanego wydawcę w tymże serwisie, na stronach Press.pl i w bezpłatnym Pressletterze. 

2. Administrator serwisu Jedynki Gazet zapewnia w ramach staranności zawodowej poprawne działanie systemu serwisu, udziela użytkownikom pomocy w problemach związanych z jego korzystaniem. Kontakt w sprawach technicznych: [email protected].

3. Rejestracja użytkowników polega na wypełnieniu formularza dostępnego pod adresem www.press.pl/jedynki/rejestracja/. W szczególności wymagane jest od użytkownika podanie ogólnych danych dotyczących tytułu prasowego oraz kontaktu do osoby odpowiedzialnej za wprowadzanie w formie elektronicznej pierwszej strony tytułu prasowego do systemu serwisu Jedynki Gazet. Dane należy wprowadzić w odpowiednich miejscach do tego przeznaczonych.

4. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania danych o swoim tytule w serwisie Jedynki Gazet.

5. Użytkownik działając w imieniu wydawcy i samodzielnie udostępniając pierwszą stronę w serwisie Jedynki Gazet zgadza się na jej rozpowszechnianie za pośrednictwem tegoż serwisu, portalu Press.pl i innych mediów Press sp. z o.o. sp.k. 

6. Zrealizowanie procedury rejestracji, której skutkiem jest możliwość zamieszczania pierwszych stron wydawanych przez siebie tytułów prasowych w serwisie Jedynki Gazet, możliwe jest wobec użytkownika, który:

1) zapewnia i oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował treść tego regulaminu,

2) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

7. W przypadku stwierdzenia podania przez użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych lub ich braku Press sp. z o.o. sp.k. ma prawo:

1) wezwać użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości lub uzupełnienia danych

2) zablokować okno prezentacji jedynki użytkownika do wyjaśnienia sprawy,

3) skasować okno prezentacji jedynki użytkownika.

8. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez użytkownika danych Press sp. z o.o. sp.k. może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.

9. Press sp. z o.o. sp.k. nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez użytkowników w serwisie Jedynki Gazet ani treści zawarte w przedstawionych przez niego do prezentacji pierwszych stronach tytułów prasowych. 

Press sp. z o.o. sp.k. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie praw autorskich przez wydawców prezentujących swoje gazety w serwisie Jedynki Gazet. 

Wydawca danego tytułu występuje przeciwko roszczeniem z tytułu prawa autorskiego na własny koszt i ryzyko.

10. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Press sp. z o.o. s.k., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. J.H. Dąbrowskiego 75/66. Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji usługi (bezpłatnego umieszczania jedynek w serwisie) i za zgodą użytkownika. Podanie adresu e-mail użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu nie jest obowiązkowe, ale pomocne w ewentualnym kontakcie z użytkownikiem. Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji usługi lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub wyrejestrowania się z serwisu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Użytkownik ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z administratorem danych osobowych: [email protected] lub listownie na adres Administratora.

11. Użytkownik ma możliwość wyrejestrowania się z serwisu Jedynki Gazet w każdym momencie poprzez przesłania maila w tej sprawie na adres [email protected]

12. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. Press sp. z o.o. sp.k. zastrzega sobie prawo do wprowadzania w nim zmian.

Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce zgadzasz się na zapisywanie ich w pamięci urządzenia. Dodatkowo, korzystając ze strony, akceptujesz klauzulę przetwarzania danych osobowych. Więcej informacji w Regulaminie.