Materiał partnera

Dział:

Dodano: Wrzesień 23, 2019

Narzędzia:

Drukuj

Drukuj

Bezpłatna konferencja i warsztaty przyrodnicze dla dziennikarzy

Konferencja i warsztaty będą poświęcone ochronie i użytkowaniu zasobów naturalnych oraz o puszczach, lasach i ich mieszkańcach (fot. Pixabay.com)

Konferencja i warsztaty przyrodnicze dla dziennikarzy "O ochronie oraz użytkowaniu zasobów naturalnych, puszczach, lasach i ich mieszkańcach" odbędą się w dniach 18-20 października w Orzechowie Morskim oraz na terenie Słowińskiego Parku Narodowego. Dziennikarze uczestniczący w wydarzeniu nie ponoszą opłaty konferencyjnej oraz kosztów noclegów i wyżywienia.

Zainteresowani udziałem w wydarzeniu mogą przesyłać deklaracje uczestnictwa (wg załączonego poniżej wzoru) na adres e- mail:  stowarzyszenie-matecznik@wp.pl do 30 września 2019 roku. Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Karta uczestnictwa.xlsx

Termin: 18-20 października 2019 roku.

Miejsce: Orzechowo Morskie k. Ustki – Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Leśnik” oraz teren Słowińskiego Parku Narodowego.

Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Bioróżnorodności „Matecznik” z siedzibą w Szczecinku.

Patronat honorowy: Marszałek Województwa Pomorskiego, pan Mieczysław Struk, JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, pan prof. dr hab. Jan Pikul, JM Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku, pan dr hab. Zbigniew Osadowski prof. AP, dyrektor Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, pani dr hab. Maria Niklińska, prof. UJ, Przewodniczący Prezydium Międzynarodowej Unii Leśnych Organizacji Badawczych (IUFRO), pan prof. dr hab. Maciej Skorupski.

Program konferencji i warsztatów przyrodniczych dla dziennikarzy "O ochronie oraz użytkowaniu zasobów naturalnych, puszczach, lasach i ich mieszkańcach":

Piątek, 18 października

godz. 16:00 – 17:30 - Przyjazd i zakwaterowanie uczestników

godz. 17:30 – 18:00 – rejestracja

godz. 18:00 – 18:10 – prof. dr hab. Kazimierz Rykowski, przewodniczący konferencji, Instytut Badawczy Leśnictwa – powitanie i sprawy organizacyjne

godz. 18:10 – 18:20 – Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego – otwarcie konferencji

godz. 18:20 – 18:30 – Stanisław Jachowski, prezes Stowarzyszenia „Matecznik” –  założenia i cel konferencji oraz powitanie w imieniu organizatora

godz. 18:30 – 19:30 – dr Andrzej Kruszewicz, Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie - „Hipokryzja. Nasze relacje ze zwierzętami”

godz. 19:30 – 19:45 – dyskusja – sesja posterowa – Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Bioróżnorodności „Matecznik”

godz. 19:45 – uroczysta kolacja

Sobota, 19 października

godz. 7:00 – 8:00 – śniadanie

godz. 8:00 – 8:15 – sesja posterowa – Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Bioróżnorodności „Matecznik”

godz. 8:15 – 9:00 – prof. dr hab. Wanda Olech, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – „Czy żubry powinny na siebie zarabiać?”

godz. 9:00 – 9:45 – prof. dr hab. Kazimierz Rykowski, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym – "Ochrona przyrody przez użytkowanie, czyli czwarty wymiar lasu".

godz. 9:45 – 10:15 – przerwa kawowa

godz. 10:15 – 11:00 – prof. dr hab. Henryk Okarma, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie – „Ochrona i zarządzanie populacjami zwierząt dziko żyjących, ze szczególnym uwzględnieniem populacji wilków w Europie”

godz. 11:00 – 11:40 – prof. dr hab. Maciej Skorupski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – „Trudne pytania o konflikt człowiek – drapieżnik, padają nie tylko w Polsce”

godz. 11:40 – 12:00 – dr Izabela Wierzbowska, Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków – „Sytuacje konfliktowe z udziałem dziko żyjących zwierząt w terenach zurbanizowanych”

godz. 12:00 – 12:15 – dr inż. Maciej Lesiak, Dzikie Pogotowie, Kraków „Problemy prawne, techniczne i medialne podczas rozwiązywania konfliktów z dzikimi zwierzętami”

godz. 12:15 – 12:30 – przerwa kawowa

godz. 12:30 – 12:50 – Ryszard Czeraszkiewicz, Szczeciński Klub Przyrodników  – "Problemy ze zwierzętami dziko żyjącymi na terenach zurbanizowanych i konieczność zarządzania ich populacjami na przykładzie miast Pomorza Zachodniego"

godz. 12:50 – 13:15 – dr inż. Michał Skakuj, Ekoaviation, Komitet ds. zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami – "Zasada zrównoważonego rozwoju w ograniczaniu zagrożeń środowiskowych na lotniskach"

godz. 13:15 – 14:00 przerwa obiadowa

godz. 14:00 – 14:45 – dr Miłosz Marszał – Kościelniak, Kancelaria Adwokacka w Częstochowie – "Odpowiedzialność prawna za treści przekazów medialnych dotyczących ochrony i użytkowania zasobów przyrodniczych" 

godz. 14:45 – 15:30 – dr inż. Piotr Wawrzyniak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku – „Łoś – fakty, mity, a perspektywy”

godz. 15:30 – 16:15 – prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – „Porosty ważnym składnikiem naszych lasów”

godz. 16:15 – 16:45 – przerwa kawowa

godz. 16:45 – 17:30 – prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie – „Las naturalny, a las gospodarczy – na czym polegają różnice?”

godz. 17:30 – 18:30 – dyskusja i wnioski

godz. 18:30 – 19:00 – sesja posterowa – Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Bioróżnorodności „Matecznik” – dyskusja

godz. 19:00 – kolacja

Niedziela, 20 października

godz. 7:30 – 8:30 – śniadanie i wykwaterowanie z OSW „Leśnik” w Orzechowie Morskim

godz. 8:30 – 9:10 – czas na przejazd własnymi pojazdami z Orzechowa Morskiego do Słowińskiego Parku Narodowego do miejsca zbiórki na parkingu w miejscowości Czołpino

godz. 9:10 – 13:00 – Warsztaty tematyczne w Słowińskim Parku Narodowym

godz. 9:10 – 10:00 - Marek Sobocki – dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego – edukacja ekologiczna w „Domu Latarnika” w Czołpinie

godz. 10:00 – 10:45 - dr hab. Jakub Borkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski – "Populacja jeleni w Słowińskim Parku Narodowym, a interesy ochrony przyrody: koegzystencja czy konflikt?"

godz. 10:45 – 11:00 – przerwa kawowa

godz. 11:00 – 13:00 - Marek Sobocki – dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego – osobliwości przyrodnicze SPN, prezentacja terenowa  

godz. 13:00 – 13:20 – podsumowanie oraz zakończenie konferencji i warsztatów

godz. 13:20 – 14:00 – obiad

(23.09.2019)

* Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter
Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce zgadzasz się na zapisywanie ich w pamięci urządzenia. Dodatkowo, korzystając ze strony, akceptujesz klauzulę przetwarzania danych osobowych. Więcej informacji w Regulaminie.