Provident

WSZECHSTRONNE WSPARCIE

DZIĘKI DZIAŁANIOM W RAMACH CARE PLAN PRACOWNICY I DORADCY KLIENTA MOGLI POCZUĆ, ŻE ICH POTRZEBY SĄ DLA PROVIDENTA KLUCZOWE

Pandemia zmieniła życie każdego z nas o 180 stopni. Zmiany obejmują relacje społeczne, pracownicze i rodzinne. Mamy świadomość, że po zniesieniu ograniczeń nie wrócimy w pełni do dawnych przyzwyczajeń. Najistotniejszą zmianą będzie wprowadzenie pracy hybrydowej, czyli opcji łączącej pracę z domu i z biura, która jest odpowiedzią na realne potrzeby pracowników. Jak wynika z Barometru Providenta, choć prawie połowa respondentów uważa, że praca z domu jest wygodniejsza, to tęskni za realnym kontaktem ze współpracownikami.

Izolacja, niepewność i poczucie zagrożenia, które spowodowała pandemia, dotknęły wszystkich. Odpowiedzią na wynikające z tego potrzeby pracowników Providenta jest program Care Plan, realizowany na wszystkich rynkach Grupy International Personal Finance, do której należy Provident Polska. Obejmuje on szeroki wachlarz działań, które mają na celu ochronę bezpieczeństwa i zdrowia oraz wsparcie mentalne pracowników i doradców klienta. Wdrożony na początku pandemii początkowo był realizowany samodzielnie; z czasem Provident przystąpił do kampanii prowadzonej przez Pracodawców RP i Grupę ArteMis „Zrozum. Poczuj. Działaj!”, promującej ideę tworzenia przyjaznych miejsc pracy i wskazującej, jak efektywnie wprowadzać działania wspierające zdrowie psychiczne pracowników.

Rozwiązania wprowadzone w ramach Care Planu odpowiadają na konkretne potrzeby zgłaszane przez pracowników i doradców klienta. To np. przystosowanie systemów operacyjnych do pracy zdalnej: w styczniu 2020 roku z tej formy pracy korzystało ok. 2 proc. zespołu, a w grudniu już 60 proc. Cały proces zajął tylko dwa tygodnie, choć objął zasięgiem kilka tysięcy osób. Ponadto od początku w firmie zapewniono środki ochrony osobistej w postaci masek, przyłbic i środków do dezynfekcji. Wraz z rozwojem sytuacji Care Plan zaczął obejmować także troskę o zdrowie mentalne. W całej Grupie IPF został zorganizowany m.in. Tydzień Świadomości Zdrowia Psychicznego, który miał na celu pokazanie, jak ważna jest dbałość o zdrowie psychiczne, jak poznać przyczyny potencjalnych problemów, umieć zidentyfikować niepokojące oznaki u siebie i innych oraz jak sobie pomóc w trudnych momentach. Regularnie odbywają się webinary z zewnętrznym psychologiem – w dotychczasowych sześciu takich spotkaniach udział wzięło 600 osób. Pracownicy i doradcy mogą także korzystać z anonimowej infolinii „Możesz na nas liczyć”.

Press

Care Plan to także treningi sportowe online prowadzone przez współpracowników, zajęcia z jogi, zumby, fitnessu, jazdy na rolkach. W ramach programu została powołana specjalna grupa pracowników – Herosi Normalności, którzy pomagają w przygotowaniu biur firmy do pracy w warunkach zagrożenia koronawirusem. Powstała także Rodzicielska Grupa Mocy, czyli specjalna oferta szkoleniowa dla rodziców, wprowadzono coffee moments – internetowe spotkania przy kawie poświęcone tematom pozabiznesowym.

Care Plan to także działania wolontariackie realizowane w ramach programu „Tak! Pomagam” i w formie dostosowanej do zewnętrznej sytuacji. Firmowi wolontariusze szyli maseczki dla medyków, prowadzili korepetycje online dla dzieci oraz robili zakupy dla klientów, którzy nie mogli wyjść z domu. Zorganizowali we współpracy z Fundacją Zaczytani.org mikołajki dla dzieci przebywających w szpitalach – do sześciu placówek w Polsce dostarczyli w sumie 1 tys. prezentów. Obecnie prowadzą przez telefon biblioterapię dla seniorów z Domu Opieki Społecznej w Katowicach – przepracowali już w ten sposób 120 godzin. Firma angażuje się także w działania sportowe. Organizowany od 2018 roku bieg charytatywny Provident Run, z którego dochód przekazywany jest na rzecz Fundacji Gajusz z Łodzi (prowadzi hospicjum stacjonarne i domowe dla dzieci), przyjął w minionym i w tym roku formę online – w br. wzięło w nim udział 500 zawodników, na rzecz Gajusza zebrano ponad 32 tys. zł.

Care Plan miał na celu ochronę bezpieczeństwa oraz zdrowia mentalnego i fizycznego pracowników i doradców klienta. Z perspektywy ponad roku oraz regularnych badań opinii widać, że te działania odpowiadają na realne potrzeby zespołu.

Press

KONTAKT

Agnieszka Krajnik
608 282 424
[email protected]

EFEKTY

1 TYS. PREZENTÓW przygotowali i przekazali dzieciom wolontariusze Providenta na mikołajki mimo pandemii

PONAD 32 TYS. ZŁ ZEBRANO w ramach biegu Provident Run na rzecz Fundacji Gajusz

Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco z najświeższymi informacjami ze świata mediów i reklamy. Pressletter

Press logo
Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce zgadzasz się na zapisywanie ich w pamięci urządzenia. Dodatkowo, korzystając ze strony, akceptujesz klauzulę przetwarzania danych osobowych. Więcej informacji w Regulaminie.