BNP Paribas

WSPÓLNIE DLA CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

BANK BNP PARIBAS WSPIERA REALIZACJĘ PLANU ROZWOJU ŚWIATA ONZ NA WSZYSTKIE DOSTĘPNE MU SPOSOBY

We wrześniu 2015 roku odbył się Szczyt Zrównoważonego Rozwoju, na którym państwa członkowskie ONZ przyjęły nowy plan rozwoju świata do 2030 roku: Agendę na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030. Jest to wizja budowy lepszego świata z korzyścią dla wszystkich ludzi. Agenda zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. The Sustainable Development Goals, SDGs) oraz towarzyszące im 169 zadań, które świat musi zrealizować do 2030 roku. Cele mają być osiągane przez wszystkie strony – rządy państw, organizacje międzynarodowe i pozarządowe, sektor nauki i biznesu oraz każdego obywatela. Również Bank BNP Paribas w 2017 roku został partnerem Agendy 2030. Aktywnie wspiera realizację SDGs poprzez wdrażanie Strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju, której cztery filary obejmują etyczne finansowanie gospodarki, odpowiedzialne podejście do rozwoju pracowników, bycie agentem pozytywnej zmiany społecznej oraz wspieranie transformacji energetycznej i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Zaangażowanie banku przejawia się w realizacji wielu inicjatyw, będących odpowiedzią na wyzwania świata określone w Agendzie 2030, a także poprzez oferowanie produktów i usług finansowych, które pomagają zmieniać świat na lepszy.

22 kwietnia 2021 roku, w Międzynarodowy Dzień Ziemi, Bank BNP Paribas wystartował z kolejnymi działaniami na rzecz promowania odpowiedzialnych postaw i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w ramach inicjatywy „Świat Cię potrzebuje”. Chce pokazać, że działania każdego z nas mają ogromny wpływ na stan naszej planety i jej mieszkańców, a także jak odpowiedzialny wybór zrównoważonych produktów i usług wpływa na realizację Agendy 2030. Tego samego dnia rozpoczęto ramowe partnerstwo z firmą doradczą CSR Consulting, inicjatorem ogólnopolskiego projektu „Kampania 17 celów”. Na zlecenie partnerów, Research Collective przeprowadziło pierwsze w Polsce badanie pokazujące wiedzę, postawy i oczekiwania polskich konsumentów w odniesieniu do Agendy 2030. Wynika z niego, że Polacy za najważniejsze wyzwania współczesnego świata spontanicznie uznają: zmiany klimatyczne (28 proc. respondentów), konieczność ochrony środowiska (28 proc.), trwającą pandemię (13 proc.), biedę i nierówności społeczne (9 proc.) oraz rasizm i brak tolerancji (9 proc.). Po zapoznaniu się z Celami Zrównoważonego Rozwoju badani za najpilniejsze uznali te dotyczące zdrowia i jakości życia (Cel 3.), wzrostu gospodarczego i godnej pracy (Cel 8.) oraz działania w dziedzinie klimatu (Cel 13.). Wyniki badania pokazały, że znajomość wśród Polaków pojęć takich jak „Agenda 2030”, „zrównoważony rozwój”, „Cele Zrównoważonego Rozwoju” jest niska, jednak na poziomie deklaracji niemal wszyscy są gotowi do działań na rzecz SDGs.

Bank BNP Paribas nieustannie podejmuje nowe, a także kontynuuje dotychczasowe działania, aby przyczyniać się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Od 2018 roku jest partnerem strategicznym Szlachetnej Paczki, którą wsparł kwotą 3 mln zł i największą w swojej historii akcją wolontariatu pracowniczego. Dla urzeczywistnienia Celu 3. (dobre zdrowie i jakość życia) Bank BNP Paribas prowadzi programy mające poprawiać dobrostan pracowników, a także regularnie organizuje akcję pozyskiwania krwi od dawców Krwinka. Programy stypendialne Klasa, Bakcyl czy Misja Edukacja skoncentrowane są na Celu 4. (dobra jakość edukacji) – zapewnieniu wszystkim edukacji wysokiej jakości bazującej na empatii, poszanowaniu różnorodności i przygotowaniu społeczeństwa do zawodów przyszłości. W ramach Celu 7. (czysta i dostępna energia) Bank BNP Paribas oferuje szeroki wachlarz zielonych produktów i usług, a także kupuje energię elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł. To jedynie część działań podejmowanych przez bank w ramach Strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju. Bank nie tylko promuje Cele Zrównoważonego Rozwoju, ale realnie przyczynia się do ich realizacji.

Press

KONTAKT

Agnieszka Michalik, ekspertka ds. CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) i zrównoważonego rozwoju
[email protected]

EFEKTY

22 507 GODZIN PRZEPRACOWALI PRACOWNICY BANKU w ramach zaangażowania społecznego w 2020 roku

2,7 MLD ZŁ WYNIOSŁA DO TEJ PORY ŁĄCZNA WARTOŚĆ KREDYTÓW, których Bank BNP Paribas udzielił na sfinansowanie projektów wspierających zrównoważony rozwój

Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco z najświeższymi informacjami ze świata mediów i reklamy. Pressletter

Press logo
Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce zgadzasz się na zapisywanie ich w pamięci urządzenia. Dodatkowo, korzystając ze strony, akceptujesz klauzulę przetwarzania danych osobowych. Więcej informacji w Regulaminie.