media reklama
26.06.2019 środa
Press
PresserwisPrenumerataKsięgarniaReklamaKontakt
Grand Press Photo 2007
A A A Drukuj Opinia Wyślij
Warunki techniczne
Wszystkie fotografie zgłaszane na konkurs przyjmowane będą wyłącznie w wersji cyfrowej.
1. Wymogi dotyczące wszystkich zdjęć są następujące:
- rozdzielczość: 300 dpi, długość dłuższego boku: 20-21 cm
- RGB lub grayscale
- dopuszczalne formaty: TIF z kompresją LZW lub JPG z maksymalną jakością (bez kompresji).
2. Zasady nazywania zgłaszanych zdjęć pojedynczych i fotoreportaży.
a) Każde zgłoszone na konkurs zdjęcie pojedyncze musi mieć własną nazwę, składającą się z ośmiu znaków – przy czym pierwszym znakiem musi być duża litera symbolizująca kategorię, do której zdjęcie zostaje zgłoszone, a następne siedem znaków może stanowić dowolną kombinację liter i cyfr.
Jako pierwszą literę nazwy zdjęcia pojedynczego należy więc wstawić stosownie:
W – kategoria wydarzenia
L – kategoria ludzie
Z – kategoria życie codzienne
S – kategoria sport
P – kategoria przyroda.
(Przykładowa nazwa zdjęcia: W1234ABC.jpg).
Oprócz nazwy zdjęcie nie może zawierać żadnych danych identyfikujących.
b) Każdy zgłoszony na konkurs fotoreportaż musi być przesłany jako osobny folder z własną nazwą, składającą się z ośmiu znaków - przy czym pierwszym znakiem musi być duża litera symbolizująca kategorię, do której fotoreportaż zostaje zgłoszony, a następne siedem znaków może stanowić dowolną kombinację liter i cyfr.
Jako pierwszą literę nazwy folderu należy więc wstawić stosownie:
W – kategoria wydarzenia
L – kategoria ludzie
Z – kategoria życie codzienne
S – kategoria sport
P – kategoria przyroda.
(Przykładowa nazwa folderu: Labcd123.jpg).
Oprócz nazwy folder nie może zawierać żadnych danych identyfikujących. Zdjęcia składające się na fotoreportaż w każdym folderze muszą mieć takie nazwy, by jury nie miało wątpliwości co do ich kolejności w fotoreportażu. Najlepiej, by nazwy te były jakoś powiązane z nazwą folderu dla lepszej ich identyfikacji.
3. Zdjęcia przygotowane na konkurs należy przesyłać na:
ftp://ftp.press.pl (login: konkurs, hasło: konkurs) do godz. 24 dnia 6 kwietnia 2007 roku.
Przy tym po wejściu na ftp zgłaszający musi wybrać jeden z dwóch katalogów:
- „Pojedyncze” – tu według przyjętych zasad nazewnictwa wrzuca się zdjęcia pojedyncze
- „Fotoreportaże” – tu według przyjętych zasad nazewnictwa wrzuca się foldery z fotoreportażami.
W przypadku, gdy plik/folder o takiej nazwie już istnieje na serwerze, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie – należy wówczas zmienić nazwę i ponowić próbę uploadu materiałów na serwer.
W razie problemów z przesłaniem zdjęć redakcja „Press” zapewnia pomoc dyżurnego administratora (telefon: 0502-865-211, e-mail: pomockonkurs@press.pl).
4. Zdjęcia niespełniające powyższych wymagań zostaną zdyskwalifikowane.

2007-03-13dodaj opinię : wyślij znajomemu : powrót
« poprzedni
Regulamin
następny »
Rusza trzecia edycja Grand Press Photo

grand press photo 2007

 

Lista zwycięzców

Rozmowa ze zwycięzcą 
 

historia kontrowersyjnego zdjęcia

 

Opinie jurorów

 

prasa o konkursie

 

jury

Przewodniczący Jean-Marc Bouju
Pozostali członkowie 
 

Materiały dla prasy

 

Wystawa w Poznaniu

 

wystawa w Bydgoszczy

 

sponsorzy

Press
www.press.pl
Press sp. z o.o. sp.k.
ul. Trybunalska 3
60-325 Poznań
Grand Press
www.grandpress.pl
Grand Press Photo
www.grandpressphoto.pl
Presserwis
www.presserwis.pl
Press Euro
www.presseuro.pl
Press Cup
www.presscup.pl
© Press sp. z o.o. sp.k. Za pozycjonowanie tego serwisu odpowiada Sunrise System.