Zamawiam PRESSERWIS
Opcja prenumeraty* Pakiet 10 Pakiet 50 Pakiet 100
Maksymalna liczba użytkowników 10
adresów e-mail
w 1 domenie
50
adresów e-mail
100
adresów e-mail
Cena (netto) 6500 / Rok
7700 / Rok
9900 / Rok
Forma płatności:
Dane do faktury i wysyłki
imię i nazwisko*
firma
NIP
ulica* numer*
kod pocztowy, miasto* państwo

 
telefon* fax
0- 0-
telefon kom.
0-
e-mail*
adresy e-mail, na które przesyłany ma być PRESSERWIS (prosimy oddzielać kolejne adresy przecinkami)*
skąd się Pani/Pan dowiedział/a o abonencie Presserwis?
Wysyłając powyższe zamówienie, upoważniasz nas elektronicznie do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. W przypadku zamawiania na firmę w odpowiednie pola wpisz także nazwę firmy i numer NIP.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych, w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997 roku), dla celów marketingowych Wydawnictwa. Przysługuje Pani/Panu prawo do wglądu i poprawiania danych. Wydawnictwo oświadcza, że podane dane nie zostaną w żadnej formie udostępnione osobom trzecim. *
* pole musi zostać poprawnie wypełnione